Islam może zabijać. Jak każda religia

Tagi

 

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-saramowicz-islam-moze-zabijac-jak-kazda-religia/9j592gk?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2

Inny wywiad:  https://islampopolsku.wordpress.com/2012/07/19/wywiad-z-andrzejem-saramowiczem-zalozycielem-polskiej-fundacjii-sufich-im-dzealaddina-rumiego/

 

 

 

 

„Każdy dzień to Aszura, a każda ziemia to Karbala.” – Imam Dżafar As-Sadiq (pokój z nim)

Imam Hussein to nie tylko nazwa, to nie tylko Islamski i Szyicki imperatyw,
ale jest to rewolucja, która budzi dusze, serca i umysły ludzi .
W ciągu całego istnienia istnienia ludzkości żadna inna postać nie
przyniosła tak wiele nadziei w martwych sercach, i tak duży opór w
martwych umysłach.
Imam Hussein zrewolucjonizował prześladowane masy.
Wyniki tego działania można zobaczyć na całym świecie nie tylko ze
względu na jego fizyczną walkę z krwawym kalifem Yazid, i nie dlatego,
że Imam Hussein był wnukiem Proroka Muhammada czy to dlatego, że jest
wnukiem Proroka Muhammada. Wielcy uczeni świata różnych religii i
ideologii opisali zdarzenie pod Karbala jako bitwę pomiędzy uciskanymi i
uciskającymi,.
To co wyróżnia Imama Hussein od innych wielkich historycznych postaci, to
że był świadomy swoich obowiązków w swoim czasie.
Krwawy Yazid był tyranem i prześladowcą Wiedzieliśmy, że Yazîd jest
prześladowcą i opór przeciwko niemu był powinnością wszystkich
dobrych i sprawiedliwych ludzi.
Islam uczy nas, jak Imam Hussein mimo braku wody dał wody swoim wrogom, a
w chwili śmierci im wybaczył.
Dziś młodzież z całego świata, niezależnie od ich religii, ideologii
i klasy społecznej powinna się uczyć o bitwie Karbala i o męczeńskiej
śmierci Imama Hussein.
Żałoba jest częścią ludzkiej natury, i wszyscy ludzie powinni
wiedzieć Imama Hussein jako rdzeń walki w obronie prześladowanych i
uciśnionych,
Dobre uczynki, nawet tak małe jak kropla wody w oceanie przybliżają
człowieka do Allaha. To jest prawdziwy Islam.
Zwolennicy Imama Hussein to zrozumieli, a ich dusze i serca były odważne
i czyste.
Imam Hussein nauczył nas jak wyznawca powinien podążać za swoim Imamem
Żadem lider nie może osiągnąć sukcesu, jeśli nie ma wiernych i
odważnych zwolenników.
Męczeńska śmierć Imama Hussein pod Karbala w 680 roku, to wzór do
naśladowania.
Każdy z nas powinien w codziennym życiu kierować się naukami Imama
Husseina, które były humanistyczne
Wybitny szyiccy duchowni , jak Imam Ruhollah Khomeini, Wielki Ayatollah Ali
Khamenei, Ayatollah Nimr Baqir Al-Nimr, Ayatollah Muktada as-Sadr rozumieli
prawdziwą naturę Karbali i cel Imama Hussein. Ich dusze i serca były
odważne, czyste, i zmieniły dzisiejszy świat. Walka z okrutnymi tyranami
jest obowiązkiem każdego szyity.
Jeśli tylko skupiamy się na rytuałach, których nauczyliśmy się od
naszych przodków, to oznacza, że nie jesteśmy prawdziwie dobrymi i
odważnymi szyitami.
Imam Hussein to nie jest jest nie tylko nazwisko, nie jest postacią tylko
Islamską i Szyicką, ale jest rewolucją Hussein.

Grzegorz Gniady

 

Więcej o męczeństwie Imama Hussaina: https://islampopolsku.wordpress.com/tag/meczenstwo-imama-hussejna/

 

 

O atrybutach Boga

Tagi

Kto nadaje Bogu różne przymioty, nie wierzy prawdziwie w Jego jedność, kto porównuje Go do innych rzeczy nie pojmuje Jego rzeczywistości. Kto Go opisuje nie dostrzega Jego wielkości, a kto próbuje go zobrazować ma na myśli kogoś innego. Wszystko co daje się poznać poprzez swoje cechy jest częścią stworzenia, wszystko co nie istnieje samoistnie, jest skutkiem pierwotnej przyczyny . Bóg dokonuje czynów, nie potrzebuje do tego żadnych narzędzi i wyznacza każdej rzeczy jej miarę, bez potrzeby zastanawiania się. Jest On bogaty bez otrzymywania czegokolwiek, nie dotyczy Go czas ani przestrzeń i nie potrzebuje niczego od swych stworzeń.
 
Widząc stworzone przez Niego zmysły, wiemy, że On sam nie posiada zmysłów. Widząc przeciwieństwa wśród stworzeń, wiemy, że On nie ma przeciwieństw, a widząc podobieństwa między nimi wiemy, że nie istniej nic, co byłoby podobne do Niego. Uczynił On światło przeciwieństwem ciemności, suchość przeciwieństwem wilgoci, a ciepło przeciwieństwem zimna i sprawił, że przeciwstawne rzeczy uzupełniają się nawzajem. Zbiera On oddalone od siebie rzeczy oraz oddala od siebie rzecz połączone. Nie dotyczą Go żadne granice, ani liczby. Cechy, właściwości i zdolności są atrybutami rzeczy stworzonych; sam czas ich stworzenia dowodzi, że nic we wszechświecie nie jest wieczne; ich wspólne zależności pokazują , że nic nie może istnieć samoistnie, a fakt, że mogłoby nie istnieć w ogóle świadczy o ich niedoskonałości. Poprzez stworzenia umysł dostrzega wielkość Boga mimo, że nie mogą dostrzec Go oczy. Nie ma w Nim ruchu ani spoczynku, jakże bowiem mogłyby istnieć w Nim rzeczy, które powołał do istnienia i przeznaczył dla swych stworzeń? Gdyby było to możliwe , doświadczałby On w swej istocie zmian i różnorodności, co zaprzeczałoby jego jedności i wieczności.
Źródło: „Nahdż Al – Balagha” Al – Mahdi Institute Europan Language Series

,,Miłosna elegia”

Tagi

Pytasz mnie dlaczego pisze o śmierci
Nie umiem odpowiedzieć
Może moi przyjaciele z dalekich krajów
tego oczekują
Może jestem Europejczykiem
mającym poczucie winy

Podczas kolacji wkładam
Ci do ust kawałki kurczaka
Twoja zielona bengalska tunika
błyszczy srebrnymi cekinami

Jutro pójdziemy do lasu
Porozmawiamy o teatrze
wojnie w Syrii
i czarnych szpilkach
które chcesz kupić

Uśmiechnięta położysz się
na złotych liściach
a ja pomyślę o tych
którzy zgasili zbyt wcześnie światła

 

 

Wiersz dedykowany mojej ukochanej Ewie Fatimie Wojtaszek

Grzegorz Gniady