Tagi

39:42 Bóg zabiera dusze w chwili śmierci;

wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie. 

On zatrzymuje te, których śmierć zdecydował,

a odsyła inne do wyznaczonego terminu.

Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi,

którzy się zastanawiają!

 

17:85 I zapytają ciebie o Ducha. 

Powiedz:

„Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana,

lecz wam dano tylko niewiele wiedzy.”

 

Tak wiec mamy dwa pojęcia- „nafs” (dusza indywidualna, jazn, ego, …) i „ruh„, duch, tchnienie Boga w każdym z nas, które sprawia, że pragniemy dążyć do dobra. Bóg tchnął ‚ruh‚ w każdego człowieka, dając mu życie. 

O ‚ruh‚ niewiele wiemy. 

 

Rodzaje nafs:

Nafs-i-ammara -nafs podstawowych, zwierzęcych instynktów. Za podszeptami tego rodzaju nafs czlowiek popełnia grzechy, z chęci zaspokojenia owych instynktów.

Nafs-i-lawwama -samo-oskarżające się nafs. Jaźń człowieka wznosi się na wyższy poziom, nafs widzi, że czyni zło i żałuje tego. Mówi o tym werset:

75:2 Nie! Przysięgam na duszę ciągle ganiącą! 

Nafs-i-mutma’inna– nafs pokoju. Dusza uspokojona, cel ścieżki sufich. W tym stanie człowiek osiąga doskonałość wiary, zostawia za soba zło, i wszelkie jego przejawy, takie jak np złe maniery  … dusza osiąga spokój, błogość. Mówi o tym Koran:

89:27 O ty, duszo uspokojona,

28 powróć do twego Pana,

zadowolona i z upodobaniem przyjęta!

29 Wejdź więc między Moje sługi!

30 Wejdź do Mojego Ogrodu!

 

Inne, pośrednie rodzaje nafs, to:

Nafs inspirowane- nafs-i-mulhama- jest to stan, w którym dusza rozróżniając dobro od zła, zaczyna skłaniać się wyraźnie ku dobru. Nafs oskarżające to skrucha za popełnione zło, nafs inspirowane to już czynienie dobra. 

Nafs zadowolone- nafs-i-radiyya– na tym etapie dusza jest zadowolona, cokolwiek przyniosą jej wyroki Boga. 

Nafs zadowalające- nafs-i-mardiyya– na tym etapie dusza daje radość innym, poprzez dobre uczynki, dobre maniery.

Nafs czyste, oczyszczone- nafs-i-safiyya– końcowy etap, osiągnięcie doskonałości. Dusza pozostaje w doskonałej zgodzie z Bogiem.

Reklamy