Tagi

,

Święty Prorok [s] powiedział: „Westchnienia ludzi z Piekła są w większości spowodowane spóźnionym żalem za grzechy.” (Al-Mahadżdżat-ul-Bajda)

Imam Baqir [a], piąty Imam, powiedział: „Ten, kto żałuje za swoje grzechy jest jak ten, kto nie jest obciążony grzechem.” (Wasa’il-ul-Szi’ah tom 16, s. 74)

Imam Ali [a] powiedział: „Jak wielu jest tych, którzy zwlekali i odkładali (skruchę i czynienie dobrych dzieł) aż dopadła ich śmierć.” (Ghurar-ul-Hikam, s. 240)

Święty Prorok [s] powiedział do Alego [a]: „O Ali! Błogosławiony jest ten, na kogo Bóg patrzy podczas gdy opłakuje on swój grzech, którego nie widział nikt oprócz niego.” (Bihar-ul-Anwar, tom 77, s. 63)

Święty Prorok [s] powiedział: „Podczas trzeciej części każdej nocy i w noc poprzedzająca piątek od początku (aż do świtu) Bóg zsyła anioła z nieba na ziemię aby wołał: ‘Czy jest ktoś potrzebujący, kto prosi żebym mógł obdarować go tym czego potrzebuje? Czy jest ktoś kto żałuje za grzechy, abym mógł się ku niemu zwrócić? Czy jest ktoś kto poszukuje przebaczenia, tak iż mogę mu przebaczyć? ” (Bihar-ul-Anwar, tom 3, s. 314)

Imam Sadiq, szósty Imam [a], powiedział: „Zamknij drzwi grzechów poprzez szukanie schronienia u Boga, i otwórz drzwi posłuszeństwa przez (recytowanie) ‚Bismillah”. (Bihar-ul-Anwar, tom 92, s. 216

Reklamy