Tagi

Image

Wysłannik Allaha (s) powiedział: Czcijcie Allaha tak jakbyście go widzieli. Jeśli go nie widzicie, On widzi was.” (Bihar ul Anwar, vol. 74, str. 74, hadis 3)

Abu Hamzah at-Thamali przekazał: „Widziałem Alego ibn al-Husajna (a) wykonującego salat. Jego płaszcz zsunął się z jego ramion ale on nie poprawił go dopóki nie skończył się modlić. Gdy go o to zapytałem odparł: ‘Czy wiesz komu służyłem?” (Wasa’il ul Shi’ah, vol. 4, ‘Księga Salat’, roz. 3, hadis 6)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Dwóch ludzi spośród mojej Ummy staje do modlitwy i chociaż ich sudżud i ruku’ są takie same, różnica pomiędzy dwoma modlitwami jest jak między niebem a ziemią.” (Bihar ul Anwar, vol. 81, str. 249, hadis 41)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: Ktokolwiek wykona dwa rakaty modlitwy bez zwracania uwagi na jakiekolwiek ziemskie sprawy, Allah wybaczy mu jego grzechy.“  (Mustadrakul Wasail, ‘Księga Salat’, roz. 2, hadis 20)

Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Salat może zostać przyjęte w połowie, w jednej trzeciej, jednej czwartej, jednej piątej, a nawet jednej dziesiątej. Kolejny Salat może zostać złożony jak stara szata i odrzucony z powrotem do właściciela. Żadna z części Salat nie jest twoja z wyjątkiem tej, którą wykonujesz ze skupionym sercem.”  (Bihar ul-Anwar, vol. 81, ‘Księga Salat’, str. 260, hadis 59)

Imam al-Baqir (a) przekazał słowa Wysłannika Allaha (s): „Kiedy wierzący sługa staje do modlitwy, Allah patrzy na niego dopóki ten nie skończy i łaska przesłania jego głowę i otaczają go aniołowie ze wszystkich stron aż po horyzont niebieski; i Allah wyznacza anioła aby stanął przed jego głową ze słowami: ‘O musalli, jeśli wiesz kto na ciebie patrzy i do kogo się zwracasz, nie będziesz patrzył nigdzie indziej i nie opuścisz swego miejsca.”  (Mustadrakul Wasa’il, ‘Księga Salat’, roz. 2, hadis 20)

Imam as Sadiq (a) powiedział: „Kiedy wykonujesz modlitwę, zwracaj swe serce ku Allahowi, Chwalebnemu, Wszechmocnemu, ponieważ żaden wierzący sługa nie zwraca serca ku Allahowi w modlitwie czy suplikacji inaczej jak tylko przez miłość, a przez miłość Allah zawiedzie go do Raju.” (Wasa’il ul-Shi’ah, vol. 4, ‘Księga Salat’,roz. 3, str. 687, hadis 3)

Reklamy