Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
1. Czyż nie otwarliśmy twojej piersi?
2. Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia,
3. które przytłaczało ci plecy?
4. Czy nie rozgłosiliśmy
twojej sławy?
5. Obok trudności jest łatwość!
6. Zaprawdę, obok trudności jest łatwość!
7. Przeto kiedy masz wolny czas,
bądź skupiony
8. i do twego Pana skieruj twoje pragnienia!

Mekkańska sura pobożności. Każdy człowiek rodzi się muzułmaninem. Szczęśliwi ci, którzy rosną ze świadomością Islamu w swoich sercach. Godni podziwu ci, którzy odnaleźli Islam w swej duszy, którzy otwarli swe serca na wskazówki Allaha, gdy z rodzinnego domu wynieśli brzemię religijnej obojętności, religijnej niewiedzy lub ignorancji. Prorok Muhammad (s) dokonał tego, ale nie dla samego siebie. Otworzył swe serce na objawienie Allaha dla całej ludzkości. Pokonał trudności, aby nam było łatwiej.
„Obok trudności jest łatwość”.
Świat to odwieczny dualizm. Ogień, woda, ziemia, powietrze, dobro, zło, trudność i łatwość. Nie chodzi o to, by popadać w skrajności. Musimy zawsze szukać tego, co w środku. Nawet między dobrem a złem. Czy prawda zawsze jest lepsza od kłamstwa, czy nie lepsze jest kłamstwo, które leczy, niż prawda, która zabija?!
Pamiętajmy, że osąd człowieka bywa zawodny. Czasami możemy nietrafnie ocenić, co jest dobrem a co złem. Pomaga nam w tym Koran i słowa naszych Imamów. Pomaga nam w tym Islam. Postępując zgodnie z zasadami Islamu z ufnością zdajemy się na osąd Allaha.
„Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia, które przytłaczało ci plecy?”
Pracuj dla dobra swojego i innych, a wolny czas poświęcaj Bogu. Nie popadaj w skrajności. Niech normalność przynosi ci chwałę. Normalność to nasza natura, nasza Al-fitra, która prowadzi nas do Allaha.
„Przeto kiedy masz wolny czas,
bądź skupiony i do twego Pana skieruj twoje pragnienia!”

Rafał Berger (Ahmed)

Reklamy