Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
1 Na drzewo figowe i oliwkowe!
2 Na górę Synaj!
3 Na to miasto bezpieczne!
4 Stworzyliśmy człowieka
w najpiękniejszej postaci.
5 Potem uczyniliśmy go znowu najniższym
spośród tych, którzy są na dole;
6 z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli
i czynili dobre dzieła
– dla nich będzie nagroda nieustanna.
7 Cóż więc po tym skłania cię jeszcze,
by za kłamstwo uważać Sąd?
8 Czyż Bóg nie jest najsprawiedliwszy z sędziów?!

Niechaj każdy wie, że objawienie dane Muhammadowi (s) jest wyjaśnieniem i naprawieniem dokonanych przez człowieka wypaczeń poprzednich objawień. Jest przywróceniem islamu dla ludzkości. Prawdy Allaha i o Allahu głoszone były przez proroków na górze Synaj, wśród oliwnych gajów i figowych drzew, gdzie obfitość owoców powinna być ogromna. Ludzkie skłonności pogmatwały te ścieżki, niszczyły urodzaj. Wtedy piękno człowieka, którego emanacją powinna być jego wiara, blednie.
Stworzyliśmy człowieka
w najpiękniejszej postaci.
Potem uczyniliśmy go znowu najniższym
spośród tych, którzy są na dole;

Ludzie zaczęli wątpić, przestali wierzyć w sposób godny wielkości Allaha.
Strach jest cechą ludzkiej natury. Oznacza to, że bać się nie jest rzeczą wstydliwą. Sztuką zatem nie jest nie okazywanie strachu, a umiejętność jego pokonywania. Jak uczynić, aby w chwili naturalnego okazywania lęku, strach na stałe nie zakorzenił się w naszej naturze? Abyśmy wiedzieli jak pokonać strach i że w przyszłości także będziemy mogli go zawsze zwalczyć? Taki stan możemy osiągnąć dzięki swojej szczerej wierze w Allaha. Codzienna modlitwa i czytanie Koranu czyni nas silniejszymi.
z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli
i czynili dobre dzieła
– dla nich będzie nagroda nieustanna.
Człowiek silny i sprawiedliwy nie boi się Sądu, nie zaklina rzeczywistości, która jest jego przeznaczeniem. Dlaczego miałby to czynić?
Cóż więc po tym skłania cię jeszcze,
by za kłamstwo uważać Sąd?
Allah jest Wielki i postanowił zniszczyć lęk w sercach ludzi. Zwątpienie odradza strach i człowiek szuka bezpiecznego schronienia, bezpiecznej przystani, bezpiecznego miasta. Mekka dla wiernych, objawienie dla całego świata! Allah wybudował bezpieczną przystań poprzez objawienie jakie dał Muhammadowi (s). Tego uczy nas ta wczesna sura mekkańska.
Czyż Bóg nie jest najsprawiedliwszy z sędziów?!


Rafał Berger (Ahmed)

Reklamy