Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
1 Głoś! w imię twego Pana, który stworzył!
2 Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!
3 Głoś!
Twój Pan jest najszlachetniejszy!
4 Ten, który nauczył człowieka przez pióro;
5 nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.
6 Niestety, nie! Zaprawdę, człowiek się buntuje,
7 ponieważ czuje się niezależnym!
8 Zaprawdę, powrócisz przecież do twojego Pana!
9 Czy widziałeś tego, który zabrania
10 słudze modlić się?
11 Czy sądzisz, iż on jest na drodze prostej
12 albo że zaleca bogobojność?
13 Czy też sądzisz,
iż on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się?
14 Czyż on nie wie, że Bóg widzi?
15 Niech się ma na baczności!
Jeśli nie zaprzestanie,
to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk;
16 za kosmyk kłamliwy i grzeszny!
17 Niech on wezwie swoich popleczników!
18 My wezwiemy strażników!
19 Ależ nie! Nie słuchaj go!
Wybijaj pokłony i zbliż się!

Pierwszych pięć wersetów tej sury to pierwsze, objawione słowa Koranu jakie usłyszał Prorok Muhammad(s). To tymi słowami otworzyła się łaska Allaha nad całą ludzkością. Nakaz prosty i jednoznaczny- człowiek musi głosić chwałę swego Stworzyciela.
Głoś! w imię twego Pana, który stworzył!
Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!
Już w tych pierwszych wersetach tej mekkańskiej sury, ukazuje nam się Wielkość Allaha i cudowność Koranu.
Głoś!
Twój Pan jest najszlachetniejszy!
Obowiązkiem muzułmanina jest wiara w święte księgi, które były objawione i spisane już wcześniej. Wierzymy w objawienie dane m.in. Mojżeszowi, Dawidowi, Jezusowi (a). Od zarania dziejów Allah w ten sposób wskazywał człowiekowi drogę do Siebie,
Ten, który nauczył człowieka przez pióro;
nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.
Jednak natura ludzka jest buntownicza i mimo prawd objawionych ludzie zmieniali Boże nauki. Allah w swej łaskawości dał jeszcze raz Objawienie, tym razem dla całej ludzkości. Allah zapewnił, że i to Objawienie zostanie spisane, jednak tym razem nie zostanie zmieniona w nim chociażby jedna litera. Teraz człowiek ma do wyboru: iść drogą prostą lub tych, którzy błądzą.
Niestety, nie! Zaprawdę, człowiek się buntuje,
ponieważ czuje się niezależnym!
Zaprawdę, powrócisz przecież do twojego Pana!
Bunt człowieka emanuje nieposłuszeństwem w imię fałszywie rozumianej niezależności. Takie myślenie prowadzi do zagłady. W imię tej niezależności wielu ludzi zabrania innym modlenia się, manifestowania swej religijności, wypełniania religijnych obowiązków (np. noszenia chusty przez muzułmanki).
Czy widziałeś tego, który zabrania
słudze modlić się?
Czy sądzisz, iż on jest na drodze prostej
albo że zaleca bogobojność?
Czy państwo świeckie to państwo wolne od zabobonów i pełne tolerancji wobec wszystkich? Nie! Państwo świeckie to organizm, gdzie drwi się z autorytetów moralnych i nie toleruje religijności, która jest przecież wpisana w naturę człowieka (al-fitra). Występowanie przeciwko własnej naturze jest morderstwem cywilizacji miłości!
Czy też sądzisz,
iż on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się?
Gdy kłamstwo staje się prawdą, jakież znaczenie ma Bóg, który jest prawdą Najwyższą? Ciemną stroną świata jest kłamstwo. Za kłamstwem stoi szatan. Szatan jest bogiem ateistów, którzy w imię fałszywie pojętej tolerancji akceptują nawet tych, którzy oddają mu (szatanowi) cześć. Allah dał nam potężną broń przeciw kłamstwu.
Czyż on nie wie, że Bóg widzi?
Niech się ma na baczności!
Jeśli nie zaprzestanie,
to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk;
za kosmyk kłamliwy i grzeszny!
Jak posługiwać się bronią od zawsze tłumaczyli nam Prorocy, w słowa których mamy obowiązek wierzyć. Jakie wielkie spustoszenia robiła ta broń wśród kłamców pokazywali nam Prorocy swoim życiem.
Niech on wezwie swoich popleczników!
My wezwiemy strażników!
Ależ nie! Nie słuchaj go!
Bronią tą jest modlitwa.
Naśladujmy Proroka Muhammada (s) w jego pobożności tak, jak później czyniło to wielu, począwszy od Imama Alego(a), aż po ajatollaha Khomeiniego.
Aniołowie Boga będą czuwać nad tym, aby poplecznicy kłamstwa i grzechu nie zatriumfowali. Modlitwa to siła, rozmowa z Bogiem to ukojenie duszy, więc
Wybijaj pokłony i zbliż się!
Do Allaha!

Rafał Berger (Ahmed)

Reklamy