Tagi

Wiedz, że podstawowymi potrzebami człowieka jest woda i jedzenie. Zobacz sens jaki się za tym kryje. Człowiek potrzebuje wody bardziej niż jedzenia, ponieważ jest w stanie wytrzymać głód dłużej niż pragnienie. Woda potrzebna mu jest do picia, mycia się(abolucji), prania, pojenia trzody i podlewania upraw. Dostęp do wody jest więc mu dany bez potrzeby nadmiernego zabiegania o nią. Pożywienie z kolei musi być zdobywane poprzez przemyślane działanie i ciężką pracę, tak by jednocześnie odciągnąć człowieka od unoszenie się pychą i zarozumiałością a także od czynów które nie przyniosą mu żadnych korzyści. Czyż małe dziecko nie powinno być oddane pod opiekę nauczyciela tak by ten powstrzymał je od spędzania całego swego czasu na ciągłej zabawie, która być może wpędzi je lub jego opiekunów w kłopoty? To samo odnosi się do dorosłego; jeśli nie znajdzie on dla siebie pożytecznego zajęcia, wkrótce uniesie się dumą i zarozumiałością, które doprowadzą go do czynów które nie tylko nie przyniosą mu żadnych korzyści ale także poważnie przyczynią się do krzywdzenia innych ludzi. To niebezpieczństwo czycha w szczególności na tego, który wychowywany jest pośród bogactwa, luksusu i niewyczerpanej obfitości dóbr danych mu przez jego bliskich.

 Imam Dżafar as-Sadik, Tawheed al-Mufadhdhal

Reklamy