Tagi

Zdobycie wiedzy prowadzi do wywyższenia pozycji człowieka jak i jest również jej uwieńczeniem. Prorok Mahomet (pokój z nim) stwierdził „Poszukiwanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina, bez względu na płeć”. Wiedza ta prowadzi do osiągnięcia pokory (taqła) jak i pewności. 
Imam Ali (pokój z nim) powiedział: „Poszukujcie wiedzy, choćby była w Chinach!”. Chodzi tu o nie tylko o wiedzę, ale też znajomość samego siebie, która prowadzi do poznania Stwórcy.

Święty Prorok (pokój z nim) stwierdził także: „Ten kto poznał siebie, poznał swego Pana. Ponadto, powinniście dążyć do osiągnięcia wiedzy bez której żaden uczynek nie jest dobry; wiedzą tą jest szczerość serca… Szukajcie więc schronienia u swego Pana przed wiedzą która nie przyniesie wam żadnego pożytku; czyli taką która prowadzi do czynów wbrew temu co dyktuje serce”.

Wiedz że nawet najmniejsza ilość wiedzy zobowiązuje do działania- tak jak zrozumienie istoty Godziny Ostatecznej zobowiązuje do właściwego postępowania w każdej chwili życia. Prorok Jezus (pokój z nim) powiedział: „Zobaczyłem kamień na którym napisane było: „Odwróć mnie”. Tak też uczyniłem. Na jego spodzie napisane było: Ten u którego podstawą działania nie jest wiedza zostanie ukarany pragnieniem tego co jest mu dalekie i nieznane, tak że nawet to co mu znane odwróci się przeciwko niemu”.

Zostało objawione Dawidowi(pokój z nim): „Kara na jaką zostanie skazany ten kto ma wiedzę a nie wciela jej w czyn, jest siedemdziesiąt razy gorsza od kary tego który wyrzuca ze swego serca pamięć o Bogu”.
Nie ma innej drogi do Boga niż osiąganie wiedzy. Wiedza jest ozdobą człowieka zarówno w tym życiu jak i w życiu wiecznym, jest ona przewodnikiem do raju i powodem zadowolenia Stwórcy.
Ten, który naprawdę posiadł wiedzę wypełnia swe życie właściwymi czynami i szczerymi modlitwami. Prawdomówność i ostrożność obecne są we wszystkim co mówi, w jego argumentach, porównaniach, stwierdzeniach i opiniach. 
Istniały czasy kiedy poszukiwacze wiedzy odznaczali się wyjątkowym intelektem, pokorą, mądrością, skromnością i ostrożnością. Dzisiejsi ludzie chcą jednak znaleźć wiedzę nie zważając na te wartości. Ten kto osiągnął wiedzę musi wykazywać się takimi cechami jak inteligencja, serdeczność, współczucie, życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, szczodrość i zadowolenie z tego co się ma; podczas gdy uczeń musi być żądny wiedzy, wykazać się silną wolą, poświęceniem czasu i energii, pokorą, ostrożnością w działaniu i zdecydowaniem.

Reklamy