Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
Zaprawdę, zesłaliśmy go
w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy,
co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia
– lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy,
za pozwoleniem swego Pana,
dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to pokój,
aż do pojawienia się zorzy porannej

Mekkańska sura przeznaczenia.
Cud Koranu polega między innymi na tym, że jest on oczyszczeniem świata. Koran objawiony w Noc Przeznaczenia jest najlepszym drogowskazem, w jakim kierunku powinna iść ludzkość. Tym celem, przeznaczeniem ludzkości, jest islam. Noc, w której został objawiony Koran jest lepsza od tysięcy miesięcy, dziesiątek tysięcy innych nocy i dni. Bo czym byłyby one bez Koranu i bez islamu?

Zaprawdę, zesłaliśmy go
w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy,
co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia
– lepsza niż tysiąc miesięcy!

Noc Przeznaczenia była także Nocą Wyroku Boga, Jego potęgi i nieuchronnego rozwiązania- oczyszczenia. Zesłanie Koranu w swej symbolice jest tym samym, czym dla chrześcijanina chrzest. Chrzest ma obmywać człowieka z jego starej powłoki, jest nowym narodzeniem. Zesłanie Koranu było oczyszczeniem nie jednego człowieka, lecz całej ludzkości. Tej Nocy otwarło się niebo.

Ona to pokój,
aż do pojawienia się zorzy porannej.

Ta noc to islam.
To dlatego, muzułmanie świadomi potęgi Koranu – Bożego Objawienia, Słowa Allaha – całują Koran przed jego otwarciem. Czy człowiek może nie szanować swojego odrodzenia, swojego przeznaczenia? Czy ludzkość może uciec przed swoim przeznaczeniem?
Pytania bez odpowiedzi.
Allahu Akbar! Czy człowiek może uciec przed Potęgą Rozumu i Miłości jaką jest Allah? Kim są ludzie uciekający przed taką miłością?
Tacy ludzie to straceńcy. Nie można odrzucić Boga. Ucieczka przed Bogiem jest jak ucieczka przed poranną zorzą.
Przecież jednego, czego zawsze można być pewnym to tego, że jutro wstanie nowy dzień.

 

Rafał Berger (Ahmed)

 

Reklamy