Tagi

Istota Wezwania Bożych Proroków jest następująca:

1.Wiara
Sferą przekonań jest wiarą we Wszechmogącego Boga, wiara w Jego atrybuty Piękna i Potęgi, a także w Jego działania .
Dla posiadania przekonań konieczna jest wiedza i pewność (i bez wątpienia wszystko to, co będzie spełniać wymagania, może służyć, jako dowód). Dlatego, każdy muzułmanin, koniecznie musi mieć pewność, co do swoich przekonań i nie może tu nikogo naśladować, lub opierać się na cudzych wywodach.

2.Praktyczne przykazania
Praktyczne przykazania to zalecenia i przykazania, na podstawie, których człowiek, na polecenie Wszechmogącego powinien budować swoje własne i społeczne życie. Tu, oprócz przekonania, można opierać się na metodach dozwolonych i potwierdzonych przez szariat. Zwracanie się do mudżtahida , spełniającego wszystkie warunki, jest jednym z dozwolonych i potwierdzonych przez islamskie prawo sposobów.

Z książki “Zasady islamskiej wiary” Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy