Tagi

W dowodzeniu religijnych przekonań i przykazań, koniecznie należy korzystać ze wszystkich wiarygodnych metod. Do dwóch podstawowych należą rozum i Objawienie.
Gdy mówimy o Objawieniu, mamy na myśli Niebiańskie Pismo – Święty Koran i narracje, których łańcuch przekazicieli sięga Proroka Muhammada. Przekazy szlachetnej rodziny proroczego Domu – Ahl ul Bejt – również należą do Bożych dowodów. Wyjaśnimy tą kwestę później.
Rozum i Objawienie potwierdzają swój dowodowy charakter. Jeśli kategoryczny osąd rozumu potwierdza dowodowy charakter Objawienia, to Objawienie dokładnie tak samo potwierdzi dowodowość rozumu, oczywiście w jego własnym zakresie.
W wielu ajatach, Święty Koran wzywa ludzi do kierowania się rozumem i przywołuje ich do rozmyślania o otaczającej nas, zadziwiającej przyrodzie. Żadna z Ksiąg, w takim stopniu nie ceni poznawania popartego argumentami, jak robi to Święty Koran. Na temat racjonalnych dowodów dotyczących wiedzy i przekonań, powiedziano w Koranie bardzo dużo.
Ahl ul Bejt potwierdzali dowody rozumu. Imam Kazim uważał Objawienie za zewnętrzny dowód, a rozum za wewnętrzny.

 

Z książki “Zasady islamskiej wiary” Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy