Tagi

Ponieważ Objawienie jest kategorycznym dowodem, a rozum pochodnią, którą Allah oświecił każdego człowieka, to pomiędzy tymi dwoma Bożymi dowodami, nigdy nie może być sprzeczności. Jeśli nagle zacznie nam się wydawać, że pojawiła się między nimi jakaś sprzeczność, to powinniśmy wiedzieć, że albo mamy nieprawidłowe postrzeganie religii, albo w przesłankach racjonalnego dowodu doszło do błędu. Przemądry Allah, bowiem, nigdy nie wzywa ludzi do dwóch, sprzecznych sobie metod. Tak, jak nie można sobie wyobrazić sprzeczności pomiędzy Objawieniem, a rozumem, dokładnie tak samo jest to niemożliwe, jeśli chodzi o poznanie i Objawienie. Powstaje, więc analogiczna sytuacja, – jeśli zacznie nam się wydawać, że pojawiła się między nimi sprzeczność, oznacza to, iż albo nasza percepcja jest błędna, lub nasze poznanie nie osiągnęło poziomu kategoryczności. W większości przypadków, źródłem sprzeczności jest nasza wiedza, która nie osiąga stopnia stanowczości, a naukowe hipotezy zbyt pośpiesznie przyjmowane są, jako pewnik – a właśnie tam przedstawiane są sprzeczności.

Z książki “Zasady islamskiej wiary” Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy