Image

 

Którejś nocy,
podczas modlitwy,
Ukochanego dostrzegłem w widzeniu.

Podniósł zasłonę
swej twarzy i rzekł:

„Przyjrzyj się dobrze
temu, którego
bez przerwy porzucasz”

Auhad ad-Din Kermani

 

tłum. Błażej Gałkowski

ze zbioru “Alchemia Miłości”

 

 

Reklamy