Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
Kiedy ziemia zatrzęsie się
swoim trzęsieniem
i kiedy ziemia wyrzuci swoje ciężary,
i kiedy człowiek powie:
„Co jest z nią?”,
tego Dnia ona opowie swoją historię,
odpowiednio do tego, co objawił jej Pan.
Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami,
aby im zostały ukazane ich czyny.
I ten, kto uczynił dobra na ciężar pyłku,
zobaczy je;
i ten, kto uczynił zła na ciężar pyłku,
zobaczy je.

Mekkańska sura apokaliptyczna.

Kiedy ziemia zatrzęsie się
swoim trzęsieniem

Piękna sura, która otwiera apokaliptyczną trylogię sur.
Ważnymi artykułami wiary są: wiara w sąd ostateczny i wiara w życie po śmierci. Wiara ta łączy się z wiarą w Kijama, w Dzień Ostateczny.

Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami,
aby im zostały ukazane ich czyny.

Ten wielki Dzień poprzedzony będzie czymś, co przypominać będzie trzęsienie ziemi. Wszystko zostanie wywrócone, wszystko zostanie obnażone. Nastąpi zmartwychwstanie, „i (…) ziemia wyrzuci swoje ciężary,”. Wielu ludzi będzie zaskoczonych. Będzie zadawało sobie pytanie – co się dzieje – co jest z nią? A ziemia opowie historię tych, którzy ją zamieszkiwali. Sprawiedliwi wypatrujcie Imama Czasu!
Ajatollah Chomeini (a) powiedział:
„…walka stronników prawdy będzie kontynuowana wraz z biegiem historii. Dzień po dniu, coraz bardziej będzie przygotowywany grunt dla zwycięstwa prawdy dopóki, dopóty pod koniec powstanie Mahdi Obiecany – tak przybliży Allah jego przybycie. Doprowadzi to, do  zwycięskiego końca walkę i nad horyzontem ludzkości wzejdzie słońce prawdy i sprawiedliwości. Ten dzień, będzie dniem absolutnego spełnienia ludzkości pod względem ideowym, moralnym i socjalnym.” *
Allah jest Wielki!

I ten, kto uczynił dobra na ciężar pyłku, 
zobaczy je;
i ten, kto uczynił zła na ciężar pyłku,
zobaczy je.

Żaden nawet najdrobniejszy czyn nie umknie Allahowi, choćby był drobiną na wietrze, ulotnym pyłem…

Rafał Berger (Ahmed)

* Imam Chomeini „Poslednije posłanije”- Instytut Twórczości Imama Chomeiniego , Iran, Teheran, 1997 (tłumaczenie fragmentu, z rosyjskiego, Rafał Berger).


 

 

Reklamy