Tagi

Image

Zostało przekazane, że Prorok Mahomet (pokój z nim) powiedział, iż od każdego, kto odmawia tę krótką modlitwę po każdej obowiązkowej modlitwie salat, zostaną odsunięte jego grzechy aż do dnia Sądu Ostatecznego.

O Allahu! Ześlij swe błogosławieństwo na Mahometa i jego rodzinę!
W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego,
O Allahu! Pociesz mieszkańców grobów,
O Allahu! Wzbogać ubogich,
O Allahu! Okryj nagich,
O Allahu! Pomóż dłużnikom uwolnić się od ich długów,
O Allahu! Przemień nasz żal w ukojenie,
O Allahu! Doprowadź bezpiecznie wędrowców do ich domów,
O Allahu! Uwolnij niewolników,
O Allahu! Pomóż wiernym naprawić ich błędy,
O Allahu! Ulecz chorych,
O Allahu! Daj nam ze swego bogactwa wszystko to, czego potrzebujemy,
O Allahu! Zamień naszą nędzę w szczęście,
O Allahu! Pomóż nam wywiązać się z naszych zobowiązań i uwolnij nas od żądz, skoro w swej Wszechmocy jesteś w stanie to uczynić,
O Allahu! Ześlij swe błogosławieństwo na Mahometa i jego rodzinę!
Amen

Reklamy