Tagi

Człowiek jest istotą składającą się z ciała i duszy. Po śmierci jego ciało rozkłada się, a dusza nadal istnieje. Śmierć człowieka nie oznacza jego pełnego zniszczenia i dlatego będzie żyć w świecie Barzah aż do nastąpienia Sądnego Dnia. Święty Koran, mówiąc o stopniach stworzenia człowieka, z których ostatnim jest tchnienie w jego ciało duszy, wspomina o tym w taki sposób:
…ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً ءَاخَرَ …
„…następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem…”
W Koranie znajdujemy wiele ajatów o świecie pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Jeden z nich to:
وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ…
„…a za nimi jest przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni”.

Z książki “Zasady islamskiej wiary” Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy