Tagi

Image

Wiara oznacza, że wolisz prawdę, która boli od fałszu przynoszącego korzyści; oraz że nie ma w twoich słowach niczego, co wykracza poza twoje czyny; oraz że jesteś świadomy Boga mówiąc o innych ludziach.

Imam ‚Ali Ibn Abi Talib

Reklamy