Tagi

Jeśli zróżnicowanie jest rezultatem różnic kulturowych, religijnych i języków to powinno ono doprowadzić do powszechnego zrozumienia i współpracy wszystkich ludzi.
Dla każdej grupy religijnej ważne jest zrozumienie innych grup religijnych ponieważ człowiek został stworzony dla miłości, poszukiwania wiedzy i nauki. Tak więc zrozumienie jednego narodu przez inne narody wzbogaca wszystkich, ponieważ pozwala na korzystanie z ich pozytywnych wartości oraz unikanie błędów popełnionych wcześniej przez innych.

Święta księga Koranu mówi nam żebyśmy nie stali w bezruchu, ale żebyśmy szukali cnotliwych cech i wartości.
„Bóg błogosławi tych, którzy są cnotliwi” (Koran 49:13)

Sheikh Mazin Alsahlani

 

Reklamy