Tagi

 

„Mistyk nie posiada mocy tworzenia w takim sensie jak Bóg, lecz Bóg tworzy poprzez niego lub dzięki niemu. Jest to działanie boskie za pośrednictwem mistyka, gdy ten unicestwiając swoje przymioty ludzkie, trwa w przymiotach boskich. Mistyk staje się wówczas medium, poprzez które wyraża się twórcza moc Boga. Każde wyobrażenie twórcze mistyka stworzone bezpośrednio przez niego jest nową powracającą teofanią, przy czym serce jest jej organem jak zwierciadło”

Ibn ‚Arabi

Reklamy