Tagi

‎”Powtarzam wam, że ten świat jest miejscem zniszczenia, żalu, ciągłych zmian i lekcji. Jeśli chodzi o zniszczenie – jest ono wszędzie i dotyka każdego, każdy żyjący zakosztuje śmierci, zdrowy doświadczy choroby, a każdy bezpieczny stanie w obliczu zagrożenia. W swym dążeniu do zniszczenia świat jest jak żarłok, którego głodu nie sposób zaspokoić lub jak pijak, którego pragnienia nie sposób ugasić. Jeśli chodzi o żal – człowiek gromadzi materialne dobra, z większości których nawet nie skorzysta i buduje domy, w których nie będzie mieszkał długo; po czym udaje się do swego Pana, nie mogąc zabrać niczego ze sobą. Jeśli chodzi o zmiany – widzicie jak budzący litość biedak bogaci się tak, że staje się obiektem zazdrości, a bogacz biednieje tak, że zaczyna budzić litość. Bogactwo opuszcza ludzi, a nieszczęścia odwiedzają ich chętnie. Jeśli chodzi o lekcje – widzicie człowieka u progu sukcesu, którego nagle zabiera śmierć; nie dane mu ani osiągnąć tego, czego pragnął ani też żyć dłużej.”

(Imam Ali Ibn Talib, fragment przemówienia 113 z księgi Nahdż al-Balagha, tłum. Arakadiusz Miernik, wyd. Al-Mahdi Institute 2012)

Reklamy