Tagi

„Ya Hussejn!”

Aszura jest jak długi, zawodzący dźwięk w naszych głowach,
w dzień Aszury niewidzialne kamienie spadają na nasze serca
przygniatając je żałobą
i dzień który powstał w radości i nadziei,
kończy się z chwilą, kiedy krwistoczerwony zachód słońca
chowa się za horyzontem,
chyląc czoła szczątkom poświęconych w walce
lecz wiecznie żywych.

Miłość i krew
jeden mają kolor
i wnętrza naszych umysłów i nasze szaty
też są jednej barwy.

To nie w ten miniony czas, to nie w tę chwilę setki lat temu,
ale w każdy dzień od tamtej pory,
na nowo przeżywamy, uczymy się, odkrywamy,
że każdy dzień to nasza Aszura
i każdy ląd to nasza Karbala.

DK

Reklamy