Tagi

Kiedy Prorok Muhammad (s) został spytany przez swych towarzyszy:
“Jak mamy prosić o błogosławieństwa dla ciebie Proroku?” … Odpowiedział:
“Powiedzcie: O Boże! Ześlij twoje błogosławieństwa na Muhammada I Rodzinę Muhammada, tak jak zesłałeś swoje błogosławieństwa na Abrahama I Rodzinę Abrahama, bo Ty jesteś pełen uwielbienia, pełen chwały.’”

Sahih al-Bukhari, rozdział 4, księga 55, numer 589

Reklamy