Tagi

W 10 lat po opuszczeniu Mekki, Wysłannik Boży (pokój z nim) poprosił swych bliskich towarzyszy by zwołali wszystkich jego zwolenników, tak by przybyli i przyłączyli się do niego w celu odbycia ostatniej pielgrzymki. Czwartego dnia miesiąca Dhul-Hidża, ponad sto tysięcy muzułmanów przybyło do Mekki. To właśnie wtedy ustanowione zostały ostateczne obrzędy związane z pielgrzymką.

W drodze powrotnej do Medyny, 18 dnia miesiąca Dhul Hidża, Prorok (pokój z nim) zatrzymał się przy miejscu zwanym Ghadir Khum. To właśnie wtedy został objawiony werset:

„O Posłańcu! Obwieszczaj to, co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego nie uczynisz, to nie zdołasz przekazać Jego posłania. Bóg uchroni cię przed ludźmi” (frag. 5:67)

Werset ten sugeruje, iż Prorok był świadom reakcji ludzi na to co miał im przekazać. Zsyłając to objawienie, Bóg zapewnił go, iż nie ma się czego obawiać, ponieważ jest pod jego opieką.

Po tym objawieniu, pomimo wielkiego upału, Prorok (pokój z nim) zlecił, by towarzyszący mu wierni zgromadzili się, tak by wszyscy słyszeli co ma im do przekazania. Salman, towarzysz Proroka (pokój z nim), zbudował z kamieni wzniesienie, z którego każdy mógł widzieć i słyszeć Proroka (pokój z nim).

Podczas swego przemówienia, które trwało ponad 3 godziny, Prorok (pokój z nim) wyrecytował ponad 100 wersetów Koranu, w tym 73 będące ostrzeżeniem dla wiernych, po czym powiedział:

„Nadchodzi czas, gdy Bóg wezwie mnie do siebie, a ja będę musiał odpowiedzieć na jego wezwanie. Pozostawiam wam po sobie dwie najdroższe mi rzeczy, i jeśli będziecie się ich wiernie trzymać, nigdy nie zbłądzicie. Jest to Księga Boga i Moi Ludzie Domu(Ahlul Bejt), Moja rodzina. Te dwie rzeczy nigdy nie rozdzielą się i pozostaną razem aż do dnia kiedy spotkamy się przy źródle w Raju.”

„Czyż nie jest prawdą, że mam nad wami większą władzę niż Wy sami?”

Wierni odpowiedzieli: Tak właśnie jest, Wysłanniku Boga.

Wtedy Prorok (pokój z nim) wziął rękę Alego i powiedział:

„Tego dla kogo ja jestem jestem przywódcą, Ali jest jego przywódcą.

O Allahu! Miłuj tego kto miłuje Alego i bądź wrogiem dla tych którzy go nienawidzą”

Gdy tylko Prorok zakończył swe przemówienie, zostało zesłane kolejne objawienie:

„Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię” (frag. 5:3)

W ten właśnie sposób, w obecności tysięcy wiernych, Prorok (pokój z nim) wyznaczył swego następcę.

Zaraz po tym wydarzeniu, Prorok (pokój z nim) poprosił wiernych, by złożyli Alemu przysięgę wierności. Tak też uczynili, gratulując mu zaszczytu jaki go spotkał. Wśród nich był też Umar bin Al Khattab, późniejszy kalif, który powiedział:

„Zaprawdę gratuluję Ci Ali, dziś stałeś się przywódcą wszystkich wiernych”.

Wydarzenie Ghadir Khum zostało przekazane przez wielu niezależnych świadków i zawarte w wielu zbiorach hadisów, zarówno sunnickich jak i szyickich. Jest jedną najmocniejszą i najczęściej przekazywaną tradycją dotyczącą Proroka, a jej przesłanie obowiązuje wszystkich muzułmanów.

 

Obrazek- „Mianowianie Alego” Ibn Al Kutbi 1307/1308 n.e.

Reklamy