Tagi

Niech każda myśl i każda łza,
co pamięta Twoje poświęcenie,
przyniesie Ci rześki strumień w raju,
gdzie wreszcie ugasisz swe pragnienie,

Niech twa odwaga i bohaterstwo,
gdyś zwalczał imamów niewierności,
obdarzą siłą i natchną nas
do codziennych zmagań w imię sprawiedliwości.

Niech imię twoje i przesłanie
wszystkim narodom będzie znane
i ucząc nas wartości wiary,
prowadzą na radosne spotkanie z naszym Panem.

Reklamy