Tagi

szyraz

Jakże piękny jest Szyraz
i widok niezrównany!
Niech Bóg go pilnuje strzeże
od klęsk i nieszczęść znanych!

Nasza rzeczka Ruknabad,
Jak życiodajny strumień rzeźwi wodą żródlaną!

Od ogrodów w Musalla,
okolic Dżaferabadu,
Wiatr niesie zapach piżma,
aromat pół różanych.

Przyjdź do Szyrazu, znajdziesz
dary hojnego nieba
Wśród ludzi doskonałych,
w naukach oczytanych.

Hafiz

Reklamy