Tagi

Jednym z objawów indywidualnej swobody w Islamie jest to, że nie ma przymusu przyjęcia wiary. Koran mówi:
لآ إِكْرَاهَ فِي الدّ‌ِينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ‌ِ …﴾)
„Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości”
Islam wymaga, by wiara człowieka była szczera, a siłą i przymusem nie da się osiągnąć tego, by uwierzył szczerze, z całego serca. Dlatego koniecznym jest spełnienie kilku warunków, z których najważniejszym jest zrozumienie, czym jest prawdziwa droga. Dopiero po przejściu kolejnych etapów, w normalnych warunkach, człowiek wybierze prawdę.
Prawdą jest, że dżihad jest jednym z ważnych obowiązków, ale nie oznacza zmuszania innych do przyjęcia Islamu. Celem dżihadu jest usunięcie przeszkód stojących na drodze głoszenia ludzkości Bożej nowiny, by doszło do „odróżnienia prawdziwej drogi od fałszywej”.
Naturalnie, niektórzy podstępni ludzie, którym przyświecają materialne i szatańskie cele, przeszkadzają w doniesieniu do ludzi wyzwoleńczej wieści religii. Dlatego filozofia proroctwa (polegająca na wytyczaniu drogi i przewodnictwie całej ludzkości), zobowiązuje wojowników na drodze Allaha, by usuwali z drogi wszelkie przeszkody, tworząc tym warunki sprzyjające doniesieniu człowieczeństwu prawdy.
Z poprzednich tematów, jasny stał się pogląd Islamu na człowieka i świat. Istnieją i inne zasady, dotyczące tych tematów, które będą podane dalej w odpowiednich rozdziałach. Teraz przystąpimy do wyjaśnienia poglądów Islamu, dotyczących wiary (przekonań) i przykazań.

Z książki ,,Zasady islamskiej wiary”, Dża’far Subhani, tłumaczenie Omm Hussain

Reklamy