Tagi

pielgryzm

I

Nad stanami jest i stanów-stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stércząca w chmury…

II
Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy,
Z wielbłądziej skóry…

III
Przecież ja aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa
Jak piramidę!

IV
Przecież i ja ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopokąd idę!…

Cyprian Kamil Norwid

Grafika: Jonathan Paulson and jonathanphotos.com

Reklamy