Tagi

Religia przykazuje, abyśmy wykonywali w życiu czyny, które są dobre i pożyteczne zarówno dla nas samych, jak i społeczeństwa. Unikać powinniśmy natomiast uczynków, które powodują zgorszenie i zepsucie. Religia uczy nas, że trzeba, jako wyraz czci i chwały dla Stwórcy, wypełniać takie akty jak modlitwa, post i inne, które są oznaką poddania się Jego woli.
Są to przepisy i wskazania, które religia przyniosła i zachęca nas do ich wypełniania. Niektóre z nich dotyczą przekonań, inne zasad moralnych, wreszcie inne praktyki. Było już omówione, że przyjęcie i wypełnianie ich jest jedynym sposobem na szczęście i pomyślność. Wiadomo, bowiem, że tylko człowiek rozumiejący sens swojej egzystencji i wypełniający wyznawane zasady moralne może żyć w harmonii z otaczającym go światem i osiągnąć szczęście.

“Zarys nauk Islamu” Prof. SEYYEDA MUHAMMADA  HUSAYN TABATABAI

Reklamy