Tagi

prawdomówność

Boży Wysłannik powiedział: Kiedy staniemy przed Bogiem, najbliższym  mi z  was będzie ten, który był najbardziej prawdomówny.

Bihar al-anwar; tom 7, roz.15, str.303, hadis 65.

Prorok (s) powiedział: Ozdobą mowy jest prawdomówność.

Bihar al-anwar tom 67, roz.6, str.9, hadis 12.

Prorok (s) powiedział: Prawdomówność sprowadza   błogosławieństwo, a jej brak przekleństwo.

Tuhaf al-ukul; str.11.

Prorok(s) powiedział: Człowiek kłamie  z powodu własnej niższości.

Al-ikhtisas; str.226. Najaf edition.

Prorok(s) powiedział: Róbcie co możecie, aby unikać kłamstw, ponieważ zachęcą was one do występków i przestępczości, a te prowadzą do Ognia Piekielnego.

Bihar al-anwar; tom 69, roz.14, str. 263, hadis 48.

Prorok(s) powiedział: Kłamliwa mowa jest jednym z największych grzechów.

Al-ikhtisas; str.339. Najaf edition.

Prorok(s) powiedział: Nadmiar kłamstw psuje człowiekowi dobrą aurę.

Bihar al-anwar; tom73, roz.106, str.58, hadis 1.

Zapytano Proroka (s): Czy człowiek może być wierzącym i tchórzem?

Prorok (s) odpowiedział: Tak.

Czy może być skąpcem?  Odpowiedział: Tak.

Czy może być kłamcą?

Prorok(s) odpowiedział: Nie.

Jami al-sadat; tom 2, str.322, 3rd edition.

Prorok(s) powiedział: Mówienie kłamstw odsuwa Bożą Opatrzność.

Jami al-sadat; tom 2, str.322, 3rd edition

Prorok(s) powiedział: Kłamstwo jest jednym z wielu drzwi prowadzących do hipokryzji.

Tanbih al-khawatir; str.121

Prorok(s) powiedział: Niech  ci, którzy zmyślają historie i opowiadają kłamstwa by rozbawić innych, mają się na baczności.

Jami al-sadat; tom 2, str.322, 3rd edition

Grafika: http://www.the614thcs.com/40.1414.0.0.1.0.phtml

 

Reklamy