Tagi

rodzinka

Pewien mężczyzna zapytał:
Czego ojciec ma prawo oczekiwać od swoich dzieci?
Prorok(s) odpowiedział: Nie powinny one zwracać się do niego po imieniu, nie powinny kroczyć przed nim oraz siadać zanim nie uczyni tego ojciec.

Uddat al – da p.86

Pewnego razu Prorok(s) zobaczył mężczyznę całującego jednego ze swoich synów, drugiego ignorując.
Prorok(s) zapytał go: Dlaczego nie potraktowałeś ich równo?

Bihar al – anwar vol 101

Prorok(s) mawiał: Anioł Gabriel  ciągle przypominał mi o szacunku dla kobiet tak, że sądziłem iż jedynym usprawiedliwieniem  do rozwodu z nimi może być udowodnione cudzołóstwo.

Uddat al – da p.91

Pewien mężczyzna zapytał Wysłannika Boga:
Jakie prawa wobec mnie ma mój syn?
Prorok(s) odpowiedział:
Powinieneś wybrać dla niego dobre imię, zapewnić dobre wykształcenie, tak by mógł rozwinąć swe umiejętności i tak by mógł w stanie się utrzymać.

Uddat al – da p.86

Pewien mężczynza powiedział:
Nigdy nie pocałowałem swojego dziecka. Kiedy tamten odszedł Prorok(s) powiedział:
Według mnie ten mężczyzna zasłużył na piekło.

Uddat al – da p.89

Prorok(s) powiedział:
Radzę mojemu ludowi i tym nieobecnym, i tym którzy są w lędźwiach mężczyzn i łonach kobiet, aż do Dnia Zmartwychwstania , żeby podtrzymywali więzi pokrewieństwa/braterskie nawet jeśli oznaczałoby to podróżowanie  przez cały rok, bowiem jest to część religii.

Uddat al – da p.90

Grafika: http://e-fml.pl/polepszenie-sytuacji-w-rodzinie.php

Reklamy