Tagi

private-excursion-from-sharm-mount-sinai-moses-mountain-1

Nazywamy się muzułmanami, nie islamistami. Nazywamy się nimi bo bycie muzułmaninem to służba Bogu Jedynemu, a nie religii. Islam to sposób w jaki staramy się to osiągnąć. Jeśli będąc muzułmanami używamy religii do osiągnięcia innych celów niż szukanie zadowolenia Boga, to jesteśmy zwykłymi hipokrytami. Jesteśmy ludźmi i przez ludzką słabość popełniamy błędy, wyrządzając zło sobie samym i tym którzy są wokół nas. To nie islam krzywdzi ludzi, to my. Nasza religia daje nam wskazówki co jest dla nas dobre, a co złe, lecz to my wybieramy drogę, którą podążamy. Drogę do Boga, zwaną przez nas islamem, którą zdeklarowaliśmy się podążać. W naszej religii nie ma przymusu, ale jest odpowiedzialność którą ponosimy za własne czyny. Religia nie zobowiązuje nas do niczego innego, niż czynienie dobra i powstrzymywanie się od zła. Wierzymy, że za wyrządzone zło zostaniemy ukarani, a za dobro wynagrodzeni. Może się to stać za naszego życia, lub dopiero w życiu pośmiertnym, jedno jest pewne – to co uczyniliśmy wróci do nas.
Naszą świętą księgą jest Koran, który został objawiony Prorokowi Mahometowi przez Boga. Boga Najwyższego, Wszechmocnego, Jedynego, który prowadził ku sobie ludzi, wybierając spośród nich Proroków i zsyłając im objawienie, które zawarte zostało w ich naukach. Nauki te, spisane przez zwykłych ludzi, nie zawsze były poprawnie zapamiętywane i rozumiane. Dlatego do dziś dnia istnieje wiele interpretacji oryginalnego objawienia, jakim jest dla nas Koran. By w pełni zrozumieć jego nauki, zobowiązani jesteśmy do poznania go, a także pogłębiania naszej wiedzy o religii i otaczającym nas świecie. Nie mamy obowiązku wypełniania czyjejkolwiek woli, poza wolą własną, która powinna być zawsze skupiona na wypełnianiu przykazań Boga. Stworzeni zostaliśmy wolnymi ludźmi i nikt nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za nasze decyzje, ani te dobre ani te złe. Wolność i możliwość wyboru, to przywileje, z których zostaniemy rozliczeni w Dniu Sądu. Świadomość jest naszym przewodnikiem, bezmyślność największym wrogiem. Bezmyślne podążanie za kimkolwiek lub czymkolwiek nie może być nazywane Wiarą i nie może zaprowadzić do Boga. Jeśli chcemy podążać za wzorcami, które ustanowili ludzie najbliżsi Bogu, Prorocy, to róbmy to świadomie. Pamiętajmy, że nasz Prorok poznawał i czcił Boga zgodnie ze swym rozumem, aż ten zwrócił się do niego i objawił mu mądrość, która wykracza poza granice ludzkiego poznania. To, że mamy dostęp do jego objawienia, Koranu, nie oznacza, że Bóg pokazał nam do siebie drogę na skróty. Koran jest jedynie mądrym przewodnikiem, na drodze równie ciężkiej i wymagającej jak ta, którą kroczyli Prorocy. To nie naśladowanie ich życia jest naszym celem, lecz ich zachowania i nauki mają przypominać nam o celu drogi, zwanej życiem. Drogi, pomiędzy nami i Bogiem, którą przemierzamy samotnie.

DK

Grafika: www.mysticsaint.info/2011/11/meditation-holy-koran-moses

Reklamy