Tagi

wojownik

Prorok (s) przed przekazaniem sztandaru w Chajbarze powiedział: „Jutro wręczę sztandar temu, kto kocha Allaha i Jego Wysłannika, zawsze idącemu naprzód i nigdy nie ustępującemu, Allah sprawdził jego serce w wierze”. I po tych słowach wręczył sztandar Alemu(a).

Sahih Muslim

Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Ali jest ze mnie a ja jestem z niego i on jest panem dla wszystkich wierzących po mnie”.

Sahih Tirmizi, tom 5, str 296; Chasais al – Nisa – i, str 87; Mustardak al – Hakim, tom 3, str 110

Wysłannik Allaha(s) nazwał Alego(a) swoim bratem i powiedział do niego: „Jesteś moim bratem w tym życiu i w Raju”.

Sibt Ibn Dżauzi „Tazkirat al – Hawass”, str. 23; Ibn Asakir „Tarich Dimaszk” tom 1. str 107

Reklamy