Tagi

prawda

„Kontemplowałem mojego Pana okiem pewności, po tym jak odwrócił mnie od wszystkiego, co nie jest Nim i oświecił swoim światłem. Pozwolił mi wtedy poznać cuda swojego sekretu, ujawnił mi swoją ipseitas*. Kontemplowałem samego siebie przez Jego własną ipseitas. Moje światło zbledło przy Jego świetle, moja siła osłabła wobec Jego siły, moja moc wobec Jego mocy. Wielkość, którą sobie przypisałem, była tak naprawdę Jego wielkością; mój postęp – Jego postępem”.

„Odkąd kontemplowałem go okiem prawdy(ajn al – hakk) i rzekłem mu: Jaki on jest?
On mi odrzekł: Ani ja, ani nikt inny…Kiedy w końcu przejrzałem prawdę przez prawdę, przeżyłem prawdę przez prawdę i przetrwałem w prawdzie przez prawdę w obecnej wieczności, bez oddechu, słowa, słuchu, wiedzy, aż Bóg ujawnił mi wiedzę wytryskającą z jego wiedzy, mowę wywodzącą się z Jego łaski, spojrzenie ukształtowane pod jego światłem”.

Abu Jazid al – Bistami

* samość, bycie sobą (przypis Hamza)

Grafika: adamkrasowski.com