Tagi

Ajatollah Ali Khamenei:
Nie jest dozwolone podważanie symboli naszych sunnickich braci, a przede wszystkim nie jest dozwolone oskarżanie żony Proroka (s) o coś co ubliża jej honorowi. Tyczy się to wszystkich proroków.
Ajatollah Makarem Shirazi:
Konieczne jest powstrzymywanie się od czynów, które oddzielaja muzułmanów od siebie, wszyscy muzułmanie powinni byc zjednoczeni, szczególnie w obliczu wspólnych wrogów.
Ajatollah Yusuf Saanei:
Wszyscy muzułmanie – szyici, sunnici oraz inne grupy – powinni umacniać swą jedność i sympatię względem siebie i unikać tego, co wprowadza między nimi klótnie i podziały. W imie wspólnej wiary w monoteizm i proroctwo Proroka Muhammada (s), powinni unikać wrogosci wobec siebie, szczególnie w dzisiejszych czasach.
Ajatollah Muhammad Hussain Fadlallah:
Uważam za zakazane przeklinanie i obrażanie Matek Wiernych; tym samym uważam za zakazane przeklinanie i obrażanie towarzyszy.

Reklamy