Tagi

Sura 101

Wydarzenie Przerażające – Al-Kari’a

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 
Wydarzenie przerażające!
Co to jest wydarzenie przerażające?
I co ciebie pouczy,
co to jest wydarzenie przerażające?
Tego Dnia ludzie będą podobni
do rozproszonych motyli,
a góry będą podobne
do różnobarwnej gręplowanej wełny.
Wtedy ten, którego szalki będą ciężkie,
zazna życia przyjemnego;
a ten; którego szalki będą lekkie,
pogrąży się w głębi Czeluści.
A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść?
To jest Ogień Palący!

 
(przekład. J. Bielawski)

Często doświadczamy tego, że za dobre czyny spotykają nas przykrości. Natomiast jest wielu ludzi, którzy czerpią zyski i przyjemności ze swoich złych uczynków. Nie łudźmy się, że to musi zmienić się za naszego doczesnego życia. Nie oznacza to jednak, że Allah jest niesprawiedliwy. Wręcz przeciwnie, Bóg zadba o to, aby „ten, którego szalki będą ciężkie, zazna(ł) życia przyjemnego; a ten; którego szalki będą lekkie, pogrąży(ł) się w głębi Czeluści.”
„Wydarzenie przerażające” będzie wydarzeniem nagłym, stąd wzbudzi przerażenie. Ludzie będą się bać jak motyl wichru. Jednak Dzień Zmartwychwstania i Dzień Sądu skończy się dla wielu radośnie. Przede wszystkim dla tych, którzy rozumieli, gdzie jest ukryty prawdziwy sens wiary.
Jest on nieodłącznym elementem dobrych uczynków. Jednak wiedza nie poparta praktyką, czynem, jest wiedzą pustą, pozbawioną właśnie ukrytego sensu.
Warto wspominać tę mekkańską surę. Dążenie do fałszywie pojętej racjonalności w życiu doczesnym, spowodowało że ludzie z Gehenny zrobili folklorystyczny zabobon. Gdy nastąpi Dzień Zmartwychwstania zrozumieją jak daleko się posunęli. To także spotęguje ich strach, wywoła przerażenie. Jednak Allah jest Bogiem Dobra, a islam religią nadziei. Niech nie porzucają nadziei wszyscy ci, którzy szczerze wierzą.

Rafał Berger

Reklamy