Tagi

images

Ibn Abbbas relacjonuje: „Apostoł Boga, niech Allah błogosławi Jemu i Jego rodzinie, mógł siedzieć i jeść siedząc na ziemi. Mógł doić owcę i przyjmować zaproszenie do spożycia wspólnego posiłku zarówno od człowieka wolnego jak też niewolnika, nawet za skromny posiłek, jakim była noga owcy”.

Bihar al-anwar, str. 227, hadis 34

Imam Sadiq, niech Pokoj będzie z Nim relacjonuje: „Kiedykolwiek Apostoł Boga dołączał do spotkania między ludźmi, zajmował najniżej położone miejsce wśród zgromadzonych”.

Bihar al-anwar, str. 240

Żona Proroka została zapytana: Czym zajmuje się Prorok prywatnie?’ Odpowiedziała: Szyje swoje ubrania, naprawia swoje buty i robi to, co każdy inny mężczyzna, kiedy ten jest ze swoją żoną.

Makarim al – Akhlaq, str. 16

Prorok zwykł mówić: „Jest pieć rzeczy, jakich nigdy nie przestanę robić aż do mojej śmierci, to jest jeść na podłodze razem ze służbą, jeździć w siodle osła, doić własnymi rękoma kozy, odziewać się w wełnę i pozdrawiać dzieci, aby wszystkie te czynności stały się tradycją (pokory dla innych) wtedy, gdy mnie już nie będzie”.

Bihar al-anwar, str. 220, hadis 11

Imam Hassan, niech Pokoj będzie z Nim, w tradycji o zwyczajach Proroka powiedział: „Nie, przysięgam na Wszechmogącego Allaha, że on nigdy nie zamknął się z dala od innych, ani też nie pozwolił odźwiernym czy strażnikom, ukrywać go przed ludźmi, nie spędzał dni, od rana do wieczora na spożywaniu serwowanych mu przez sług posiłkach, ale był wciąż na widoku, wśród ludzi”.

Bihar al-anwar, str. 228

Jest napisane, że Ibn Abi Abfa powiedział: „Apostoł Boga nigdy nie okazał pogardy czy uważał siebie za ważniejszego, przebywając z wdowami i nędzarzami i zaspokajając ich potrzeby”.

Bihar al-anwar, str. 437

Abbas ibn Malik relacjonuje: „Nikt nie był bardziej umiłowany przez swych towarzyszy tak jak Apostoł Boga. Kiedy go widzieli nigdy nie wstawali aby go powitać, gdyż wiedzieli jak bardzo On tego lubi”.

Bihar al-anwar, str. 229

Tłumaczenie: Paulina:)

Reklamy