Tagi

Pora Przedwieczorna – Al-Asr

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

Na porę przedwieczorną!
Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!
Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli
i czynili dobre dzieła,
i zachęcali się wzajemnie do prawdy,
i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.

(tł. J. Bielawski)

Często człowiek zastanawia się, jakie było jego życie. Najczęściej czyni to wtedy, gdy przekracza „półmetek”, w porze przedwieczornej życia. Krocząc na ścieżce do Boga jesteśmy narażeni na pokusy doczesności. Częściej pewnie ulegamy pokusom niż się modlimy. Cały czas zatem jesteśmy na drodze do zguby. Droga do Allaha i droga do zguby często biegną w tym samym kierunku, przecinają się, tworzą rozdroża bez drogowskazów.

Na porę przedwieczorną!
Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!

Drogowskazem jest szczera wiara, a skrucha wobec potęgi Allaha jest drogowskazem do powrotu z drogi dla tych, którzy błądzą.

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli
i czynili dobre dzieła,
i zachęcali się wzajemnie do prawdy,
i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.

Co oznacza wzajemne zachęcanie się? Czy to tylko wspieranie się ludzi wierzących w Allaha?

Nie! Jest tu ukryty sens oddziaływania (i pomocy) na siebie i innych. Zaczynamy od siebie. Kim jestem? Jestem muzułmaninem. Zaświadczam nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad (s) jest jego prorokiem.

Jestem ziemią, po której stąpam, jestem częścią swojego środowiska, zwierciadłem ludzi, którymi się otaczam. Zatem stwórz sobie otoczenie, zbuduj sobie warunki, które pozwolą ci oddawać cześć Allahowi.

Ja, moja rodzina, sąsiedzi, znajomi, Ojczyzna. To najlepsza droga do ummy.

Budując w ten sposób, w porze przedwieczornej ze spokojem oczekiwać będziemy snu…

Sura 103 jest surą objawioną w Mekce.

 

Rafał Berger

Reklamy