Tagi

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.


Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu!
który gromadzi bogactwo i przygotowuje je!
Sądzi on, że jego bogactwo
uczyni go nieśmiertelnym.
Wcale nie!
Zostanie on wrzucony do AI-Hutama!
A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama?
To jest ogień Boga, buchający płomieniem,
który wznosi się ponad serca!
On nad nimi tworzy sklepienie
na wydłużonych kolumnach.
(tłum. J. Bielawski)

Wczesna sura mekkańska. Nie zostawia ona wątpliwości, co do tego, jaka przyszłość czeka oszczerców.
Złym człowiekiem jest ten, kto dopatruje się uchybień tam, gdzie ich nie ma, a jednocześnie rzuca oszczerstwa przeciwko tym, którzy wierzą. Często czynią tak ludzie, którzy czują się bezkarni. Wielu z nich uważa, że bogactwo, które gromadzili czyni ich bezkarnymi.

Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu!
który gromadzi bogactwo i przygotowuje je!
Sądzi on, że jego bogactwo
uczyni go nieśmiertelnym.
Wcale nie!

Uważają, że ich siła w życiu doczesnym wynikająca z bogactwa pozwala im na manipulowanie kłamstwem. Czasami za takimi ludźmi stoją bogate instytucje np. media. Potęga bogatych mediów czyni je bezkarnymi, ale to złuda. Oni często przekrzykują się w swoich kłamstwach o islamie. Taki typ zachowań jest charakterystyczny dla bogactwa nieuczciwego, bez względu na to, czy jest to człowiek, instytucja czy państwo. Koran potępia takie postawy. Potępia także tych, dla których pieniądz jest celem w życiu.

Zostanie on wrzucony do AI-Hutama!
A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama?
To jest ogień Boga, buchający płomieniem,
który wznosi się ponad serca!
On nad nimi tworzy sklepienie
na wydłużonych kolumnach.

Dążenie do bogactwa staje się ich substytutem ścieżki do Allaha, bogiem staje się pieniądz. Zdobywają go więc i czują się bogami, panami świata, uważają, że są bezkarni. Islam nie potępia bogactwa. Wręcz przeciwnie. Islam mówi o tym, że biednym najlepiej mogą pomagać bogaci. Islam jednak uznaje umiar i stawia przed każdym cel nadrzędny, jakim jest Bóg. Bóg to sprawiedliwość.
Zakat i Sadaka są spowiedzią sprawiedliwych. Nie można zatem bogacić się kosztem innych, bo jest to niesprawiedliwe.
Sprawiedliwość to osądzenie czynów, to kara i nagroda. Karą dla oszczerców i tych którzy żyją z wyzysku będzie „ogień Boga, buchający płomieniem”.
Nieuczciwe budowanie bogactwa przypomina budowanie wieży Babel. Pomnik ludzkiej pychy. Poczucie bezkarności wobec Boga i ludzi to pycha. Kara za pychę to Al Hutami, ogień pożerający, ogień kruszący, który rozkruszy wieżę pychy.

Rafał Berger

Reklamy