Tagi

Mirza_Abolhassan

Wiosna! Gdy czarki dziś nie napełniłem,
co uczyniłem?
Czarką umysłu jeśli nie skrzepiłem,
co uczyniłem?

Świeży dziś wiew i czarka, a ja gorzki
wśród trzeźwych myśli –
jeśli innego nic nie wymyśliłem,
co uczyniłem?

Sławy zaznałem, a jeślim za winem
nie znał radości,
jeśli się tym klejnotem nie cieszyłem,
co uczyniłem?

Czemu – pytają – włosiennicę swoją
za dzban oddałeś?
Skoro ascezę moją tak splamiłem,
co uczyniłem?

Ganią mnie: Czemuś przed jego rzęsami
zawrócił z drogi?
Skoro się wojsk zwycięskich przeraziłem,
co uczyniłem?

Skoro mi dano w królestwie szaleństwa
pieczęć sułtana,
a ja w koronie pychy nie chodziłem,
co uczyniłem?

Jeśli za winy nie płaciłem światu
gorzkimi łzami,
jeśli wzdychając gwiazd się nie radziłem,
co uczyniłem?

Przed szejchem miasta i obłudą jego
uniosłem duszę –
jeśli niewiernym się nie uczyniłem,
co uczyniłem?

Wyjawił Jaghma z sekretów, co trzeba,
w świątyni magów,
z nadzieją się ku drzwiom tym nie zwróciłem –
co uczyniłem?

Mirza Abdolhasan

Grafika: Wikipedia.pl

 

Reklamy