Tagi

pajeczyna

… Bóg widzi wszystko – –
„Jakże to być może,
By tyle brzydot zniosło oko Boże ?…”
– Chcesz poznać, jak to ? w drobnym przybliżeniu,
Spojrzyj artysty okiem na ruinę,
Na pajęczyny przy słońca promieniu,
Na mierzw na polach, na garncarską glinę – –
– Wszystko nam dał On, nawet ślad, jak widzi
Sam, nie zazdrości nic, nic się nie wstydzi !
– Jest wszakże pycha, co złoci się słońcem
Dufając, że jej słońce nie przenika;
Ta – kontemplacji i wzroku jej końcem,
Ta – zatrzymaniem Boskiego promyka,
By zgasłą jasność i noc czuł u powiek
Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człowiek.
– Wkażdej z sztuk niechże wszystkie lśnią – prócz onej
Przez którą utwór będzie wyrażony.

 

Cyprian Kamil Norwid

Reklamy