Tagi

Korannnnnnnnnn

Do zrozumienia Cudu jakim jest Święty Koran nie wystarczy tylko opanowanie języka arabskiego i jego złożonej gramatyki. Za tymi słowami ukryta jest głębsza prawda, ukryte znaczenie Świętego Koranu, które dostępne jest tylko osobom o określonych cechach.
Imam al–Kadhim (pokój z nim) powiedział: „Koran zawiera widoczne i ukryte części“.
Szejch al-Kulayni: „Usūl-al-Kafi“, Tom 1, s. 374
Święty Koran w wielu miejscach stara się wyjaśnić nam, że nie wszystko, co jest w nim oczywiste, takie w rzeczywistości jest, ale skrywa w sobie jeszcze wiele ukrytych znaczeń. Jest dla nas jasne, że takie nasze czynności jak: modlitwa, post, pielgrzymka i wspieranie sierot, oraz wiele innych obowiązków posiada ukryte znaczenie, które poznamy w życiu ostatecznym.

 
Święty Koran mówi: Tego Dnia, gdy wszystkie rzeczy (Które były) ukryte, staną się jawne
Sura at – Tarik (Przybywająca Nocą) ajat 9

 
Każda tajemnica zostanie odsłonięta w Dzień Sądu jeśli nasze czyny były czyste.

 
Zaprawdę ci, którzy niesprawiedliwie spożywają majątek sierot – z pewnością spożywają w swoich trzewiach ogień; i niebawem będą się piec w płomieniach Ognia (jakiego dotąd nikt nie doświadczył).
Sura an – Nisa (Kobiety) ajat 10

 
Ogień na tym świecie pali najpierw zewnętrzną powłokę, a dopiero potem wnętrze. Jeśli na przykład palimy książkę to najpierw spaleniu ulega okładka, następnie pierwszych kilka stron, a później całe wnętrze, czy ogień po tamtej stronie również?

 
To jest Ogień Boga – płonący
Który wnika głęboko do serca (i płonie w nim tak, jak płonie na zewnątrz)
Sura al – Humaza (Oszczerca) ajat 6, 7

 
Ogień po śmierci płonie od wewnątrz. Pierwszy pali się niewidzialny człowiek, później zło, które jest w sercach ludzi, wiara która była fałszywa.
Przeczytajmy teraz niektóre ajaty z sury az – Zukhruf (Ozdoby) ajat 1, 2, 3, 4

 
Ha. Mim
Na Księgę jasną i w sposób jasny ukazującą prawdę.
Uczyniliśmy ją Recytacją (Koranem) w języku arabskim, byście mogli rozważać (i rozumieć ją oraz mądrość jej objawienia).
Zaiste, to jest u Nas w Matce Ksiąg, wzniosłej, niewzruszonej i rozstrzygającej.
Ten święty werset i ajaty uświadamiają nam czym jest Święty Koran. Zesłany został w języku arabskim i posługujący się tym językiem są w stanie go zrozumieć.

 
Czytamy również:

 
Zaiste to godny chwały Koran (szlachetna Księga – objawiona i recytowana),
Na (dobrze) strzeżonej Tablicy (chronionej od wszelkiego przeklętego szatana i bezpiecznej od wszelkiego fałszu).
Sura Al – Burudż (Konstelacje) ajat 21, 22

 
Również tutaj Święty Koran zwraca uwagę na swoje ukryte znaczenie:

 
Doprawdy, oto jest (recytowany) Koran najzacniejszy
W Księdze dobrze strzeżonej.
Nie może jej dotknąć (dla zaczerpnięcia wiedzy, jaką zawiera) nikt, prócz oczyszczonych (i ma prawo dotknąć jej jedynie ten, kto oczyści się z nieczystości fizycznych i duchowych).
Sura al – Łaki ‚a (Mające nastąpić zdarzenie) ajat 77, 78, 79

 
Święty Koran sam mówi, że posiada kilka poziomów zrozumienia, pierwszym jest poziom językowy, drugi zaś poziom nie ogranicza się tylko do „słowa“ i rozumiemy, że poznanie Świętego Koranu wymaga udziału serca oraz poświęcenia temu całego życia.
Całkowicie wyjaśnić ukryte znaczenie Świętego Koranu może tylko prawowity przywódca islamu – Imam Mahdi (niech Bóg przyśpieszy jego przyjście), a my do tego czasu powinniśmy prowadzić dalszą analizę nauk i tradycji Ahlul Bejt, która pomoże nam w zrozumieniu tej Księgi.

 
Ayatollah Allamah Sayyed Kamal al-Haydari

Tłumaczenie Świętego Koranu Jarosław Surdel

Reklamy