Tagi

dua-faraj1

Modlitwa al-Faradż, znana również jako al-Hudża, jest jedną ze znanych modlitw szyickich. Słowo Faradż oznacza pomoc, ulgę. Według tradycji (hadisów), interwencja i zamieszkanie Imama Mahdiego na Ziemi wiąże się z pokonaniem Dadżala (postaci podobnej do Antychrysta) uwolnieniem ludzi od tyranii i ucisku, zaprowadzeniem sprawiedliwości, rozpowszechnieniem religii Boga i ogólnym dobrobytem materialnym społeczeństwa. Modlitwa o przybycie Imama Mahdiego jest więc oznaką oddanego wyczekiwania jego osoby a za razem prośbą o Bożą pomoc w trudnym czasie. Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie oraz fonetyczny zapis oryginału tej modlitwy.

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
O Allahu ześlij swe błogosławieństwo na Muhammada i jego rodzinę!
O Allahu! Błogosław w tej i każdej godzinie swego przedstawiciela, swój dowód (Hudżat*), syna Al-Hasana oraz jego przodków, strażnika, obrońcę, przywódcę, pomocnika, dowód i oko(**)
aż zamieszka on na Ziemi, w pełni posłuszny Twojej woli. Spraw by żył na niej przez długi czas.

*Hudżat -(arab.) dosłownie dowód; Hudżat Allah- „Dowód Allaha” jest jednym z tytułów Imama Mahdiego
**Według nauk szyickich, Imam Mahdi, dwunasty Imam szyicki nie umarł, lecz znajduje się w ukryciu i obserwuje to, co dzieje się podczas jego fizycznej nieobecności.

Bis-mil-lahir-rah- manir-rahem
Allahumma salli ala Muhammad ła aale Muhammad
Allaahumma kun le-łalijekal hudżatibnil hasane
Salałatoka a’lajhe ła a’laa aabaa-ehi
Fi haazehis saa-a’te ła fi kulle saa-a’tin
Łalijjałn ła haafezałn ła qaa-edałn ła naaserałn ła dalilałn ła a’jnan
Hattaa tuskenahu arzaka tał-a’n ła tomatte-a’hu fihaa tałilaa.

Reklamy