Tagi

terorororor

 

Ten, który bezrozumnie głosi jest niczym próżny człowiek, który nie posiada ani własności ani pieniędzy, gdyż ludzie nie pogardzają innymi ze względu na ich ubóstwo, ale ze względu na ich próżność. Zawsze dąży on do niezgody z innym w tym, co nie należy do jego obowiązków, a ten, który potępia inne stworzenia w sprawach, do których sam nie został uprawiony, tak naprawdę kwestionuje sens stworzenia i absolutnej władzy. Bóg powiedział:

„Wśród ludzi znajdzie się taki, który sprzecza się w sprawie Boga, bez żadnej wiedzy, bez przewodnictwa po drodze prostej : i bez Księgi dającej światło.” Sura 31 aja 20.

Nikt nie otrzyma większej kary niż ten, który rości sobie prawo do posiadania wiedzy, nie znając prawdy ani jej znaczenia.

Zajd ibn Thabit powiedział swemu synowi: „Synu, nie dopuść byś znalazł się u Boga na liście próżnych głosicieli”. Święty Prorok powiedział: ” W mojej wspólnocie przyjdzie taki czas, gdy człowiek głoszący będzie ceniony bardziej od człowieka, który zdobywa wiedzę, a  zdobywający wiedzę będzie ceniony bardziej od tego, który wciela ją w czyn. Najwięcej hipokrytów w mojej społeczności jest wśród recytatorów Koranu”

Bądźcie tam, gdzie religia zaleca wam być i tam gdzie zostało wam nakazane. Najdokładniej jak możecie chrońcie swe wnętrza przed ludźmi. Sprawcie, by wasze wewnętrzne dowody posłuszeństwa Bogu stworzyły między wami taką bliskość, jak bliskość duszy i ciała, i by stały się one wyznacznikiem waszej relacji z tym, który was stworzył. Poszukujcie Bożej pomocy we wszystkich sprawach i pokornie proście o przebaczenie na krańcach dnia i nocy. Bóg powiedział:

„Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytości! Zaprawdę, On nie miłuje ludzi, którzy przekraczają granice!” Sura 7 aja 55

Zaprawdę, W naszych czasach jedną z cech i znaków rozpoznawczych głosicieli jest występek. Obawiajcie się Boga we wszystkich sprawach, byście nie oddali się pogoni za żądzami ku własnemu zatraceniu.

Imam Sadyk (pokój z nim) „Światło Drogi” tłumaczenie DK

 

Reklamy