Tagi

kontakty społ

 

Uprzejmość w kontaktach ze stworzeniami Bożymi, połączona z wystrzeganiem się wszelkich aktów nieposłuszeństwa Bogu jest znakiem wielkiego błogosławieństwa, którym Bóg obdarzył swych poddanych. Ten, kto zachowuje głęboką szczerość i pokorę stając przed Bogiem, będzie się cieszyć dobrymi relacjami z innymi.

Utrzymujcie kontakt z ludźmi szukając zadowolenia Boga, a nie dla uzyskania dóbr tego świata, usiłując ponieść swą pozycję, popisując się przed innymi lub dążąc do poprawienia swej reputacji. Nie podtrzymujcie stosunków społecznych kosztem łamania Bożych praw, próbując dotrzymać kroku innym lub dla zdobycia ich poważania, gdyż te rzeczy nie będą w stanie zadbać o to, co sami zaniedbaliście, a doprowadzą do tego, że utracicie w życiu na tamtym świecie i nie otrzymacie szansy na poprawę. Odnoście się do starszego od was, tak, jak byście odnosili się do własnego ojca, a do młodszego tak, jak do własnego syna. Traktujcie waszych rówieśników jak własnych braci. Nie porzucajcie tego, co do czego zyskaliście pewność, dla tego co wątpliwe i zasłyszane od ludzi. Bądźcie łagodni, zachęcając do czynienia dobra, i wyrozumiali, sprzeciwiając się złu. Pod żadnym pozorem nie odwracajcie się od tych, którzy dają wam dobre rady. Bóg powiedział:

„Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!” Sura 2 aja 83

Wyrzeknijcie się rzeczy, które sprawiają, że zapominacie o wspominaniu Boga i które zwodzą was z dala od bycia Mu posłusznym, gdyż pokusy te pochodzą od przyjaciół i pomocników Szatana.

Nie pozwólcie by widok tych pokus popchnął was do rozmijania się z prawdą, gdyż ułuda jest olbrzymią stratą. Szukajmy schronienia u Boga Wszechmogącego.

Imam Dżafar Al-Sadik, „Światło Drogi” tłumaczenie: DK

Grafika: alternatywa.pl

Reklamy