Tagi

jezdz

Nie przekładajcie wątpliwości ponad pewność oraz tego, co ukryte, ponad to, co wiadome. Nie wydawajcie osądów w sprawach, których nie pojmujecie, opierając się na słowach innych. Bóg pogardza oszczerstwami i złymi pomówieniami skierowanymi przeciwko waszym wierzącym Braciom. Cóż więc może On sądzić o pochopnym przypisywaniu fałszu, niewiary lub kłamstw towarzyszom Bożego Wysłannika?

„Oto bierzecie na swoje języki i mówicie waszymi ustami coś, o czym nie posiadacie wiedzy; i sądzicie, że to drobnostka, a to u Boga jest wielkie.” Sura 24 aja 15

Jeśli jest to w waszej mocy, mówcie o ludziach tylko dobrze i tak samo ich traktujcie, bez względu na to, czy oni zdają sobie z tego sprawę, czy też nie i nie wykraczajcie poza to. Zaprawdę, Bóg powiedział:

„Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!” Sura 2 aja 83

Wiedzcie, iż to Bóg wybrał towarzyszy dla swego Proroka, dał im szlachetne wyróżnienie, okrył ich szatą wsparcia i zwycięstwa oraz towarzyszył im w stosownych i niestosownych sytuacjach. Sprawił, że słowa Proroka opiewały ich cnoty, wspaniałe cechy i wyróżnienia. Ufajcie więc szczerości ich oddania, wspominajcie ich wspaniałość i wystrzegajcie się towarzystwa ludzi innowacji, gdyż przynosi to niewiarę i widoczną ujmę w rozwoju serca. Jeśli doskonałość niektórych z towarzyszy nie jest dla was oczywista, pozostawcie ich sprawę Znawcy Rzeczy Niewidzialnych i powiedzcie ” Boże! Miłuję każdego, kogo Ty i Twój Wysłannik obdarzyliście miłością i nienawidzę każdego, kto ściągnął na siebie waszą nienawiść”. Jest to jedyne, co jest od was wymagane w tej kwestii.

Imam Dżafar Al Sadik, „Światło drogi” Tłumaczenie: DK

Grafika: http://www.holidaycheck.pl

Reklamy