Tagi

,

1.  Skąd wzięła się nazwa miesiąca Ramadan (arab. płonąć)?
Święty Prorok (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „Zaprawdę, miesiąc Ramadan został tak nazwany, ponieważ spala grzechy.  (Kanz al-Ummal, H: 23688)

2. Ramadan – Imię Boga:
Imam Sadyk (pokój z nim), powiedział: Nie mówcie „Trwa Ramadan”, „Ramadan się skończył” lub „Ramadan się rozpoczął”, ponieważ Ramadan jest jednym z imion Boga, Wszechmocnego, Pełnego Chwały, która nie ma końca ani początku. To, co kończy się i rozpoczyna, przemija, dlatego używajcie nazwy „Miesiąc Ramadan”. (Al-Kafi, 4, str.70)

3. Ramadan – Miesiąc, w którym objawiono Święty Koran
Imam Reza (pokój z nim) powiedział: Jeśli ktoś zapyta ” Dlaczego obowiązek postu został przypisany jedynie w miesiącu Ramadan, a nie w innym czasie?”  odpowiedzcie ” Jest tak, ponieważ to właśnie w miesiącu Ramadan Bóg, Wzniosły, objawił Święty Koran”. (Bihar al-Anwar, tom 18, str. 190)

4. Nagroda za recytację Świętego Koranu w czasie miesiąca Ramadan:
Imam Reza (pokój z nim) powiedział: ” Ten, kto recytuje jeden werset z Księgi Boga, Wszechmocnego i Pełnego Chwały, w miesiącu Ramadan, jest jak ten, który wyrecytował cały Koran w innym czasie” (Bihar al-Anwar, tom 93, str. 344)

5. Nagroda miesiąca Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) zapytany został: „O Boży Proroku! Który z dwóch miesięcy niesie ze sobą większą nagrodę, miesiąc Radżab* czy Ramadan? Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) odpowiedział: „Nic nie jest równe miesiącowi Ramadan pod względem nagrody” (Bihar al-Anwar, tom 97, str. 49)

6. Miesiąc Ramadan miesiącem Boga:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Szaban** jest moim miesiącem, a miesiąc Ramadan należy do Boga, Wzniosłego, i jest niczym wiosna dla ubogich” ( Bihar al-Anwar, tom 97, str.68)

7. Miesiąc Ramadan to Miesiąc Wyróżniony:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Zaprawdę, Bóg, Wszechmogący, Pełny Chwały, wyróżnił z wszystkich miesięcy miesiące Radżab, Szaban i miesiąc Ramadan” (Bihar al- Anwar, tom 27, str. 53)

8. Wspaniałość miesiąca Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „Zaprawdę, miesiąc Ramadan jest wspaniałym miesiącem. W tym czasie, Bóg mnoży dobre uczynki, wymazuje grzechy i podnosi (ludzi) w randze”  (Łasail al-Shia, tom 10, str 312)

9. Miesiąc Ramadan – Przywódca Miesięcy:
Imam Ali (pokój z nim) powiedział: Nadszedł miesiąc Ramadan. Jest on Przywódcą wszystkich miesięcy i początkiem roku” (Bihar al-Anwar, tom 42, str. 193)

10. Miesiąc Ramadan Początkiem Roku:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: Jeśli miesiąc Ramadan ochroniony zostanie przed grzechami, reszta roku także taka pozostanie; miesiąc Ramadan jest początkiem roku” (Łasail al-Shia, tom 10, str. 311)

11. Miesiąc Ramadan Miesiącem Miłosierdzia:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: (Ramadan) to miesiąc, którego początkiem jest miłosierdzie, środkiem przebaczenie a końcem ochrona przed ogniem (piekielnym). (Bihar al-Anwar, tom 93, str. 342)

12. Doskonałość miesiąca Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: O ludzie! Zaprawdę, zastał was Miesiąc Boga. Spośród wszystkich miesięcy miesiąc ten, jest, w oczach Boga, przepełniony największą ilością cnót. Jego dni są najlepszymi z dni, jego noce najlepszymi z nocy, a jego chwile, najlepszymi z chwil” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 356)

13. Miesiąc Ramadan najlepszym ze wszystkich miesięcy:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: „Najlepszym z miesięcy jest miesiąc Boga – miesiąc Ramadan – a sercem tego miesiąca jest Noc Al- Qadr” (Bihar al-Anwar, tom str. 386)

14. Noc Przeznaczenia (Al-Qadr):
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „O ludzie! Zaprawdę, zastał was wspaniały i błogosławiony miesiąc. W miesiącu tym jest noc, w którą wykonane uczynki błogosławione są bardziej niż te wykonywane przez tysiąc miesięcy” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 342)

15. Dar Bożego Miesiąca:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „W tym czasie wasz oddech jest oddaniem chwały Bogu, a wasz sen czczeniem go.” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 356)

16. Post w miesiącu Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Miesiąc Ramadan jest miesiącem, w którym Bóg, Wszechmogący, Pełen Chwały, nakazał wam post. Ten, kto z wiarą pości w tym miesiącu, mając w intencji zadośćuczynienie, będzie wybawiony od swych grzechów i czysty od nich tak, jak w dniu swych narodzin” (Tahdheeb al-Ahkam, tom 4, str. 152)

17. Miesiąc Ramadan Miesiącem Starań Duchowych:
W swym testamencie skierowanym do synów, Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: „Gdy zastanie was miesiąc Ramadan, włóżcie wszystkie siły w swe starania, ponieważ to w tym miesiącu rozdzielane są środki do życia, w nim pada decyzja o waszej ostatniej godzinie  i w nim ustalane jest wybycie na pielgrzymkę Hadż. W miesiącu tym jest noc, podczas której uczynki wasze są lepsze niż te czynione przez tysiąc miesięcy” (Al-Kafi, tom 4, str. 66)

18. Miesiąc Ramadan Miesiącem Dobrych Uczynków:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Miesiąc Ramadan nie jest dla was jak inne miesiące. Zaprawdę, przynosi on wam błogosławieństwo i miłosierdzie, a gdy opuszcza was, zabiera wasze grzechy.  W tym miesiącu wasze dobre uczynki pomnażają się, a wasze dobro zostaje przyjęte” (Łasail al-Shia, tom 10, str.312)

19. Miesiąc Ramadan Błogosławionym Miesiącem:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Zaprawdę, zastał was miesiąc Ramadan, Błogosławiony Miesiąc. W miesiącu tym Bóg nakazał wam post. W nim otwierają się bramy Raju, a Szatan zostaje zakuty w kajdany. W nim jest Noc Al- Qadr,  przepełniona cnotami bardziej niż tysiąc miesięcy” (Tahdheeb al-Ahkam, tom 4, str. 152)

20. Szukanie przebaczenia w Miesiącu Ramadan:
Imam Ali (pokój z nim) powiedział: „Zobowiązani jesteście do szukania przebaczenia i częstych suplikacji w miesiącu Ramadan. Modlitwy te odsuwają od was nieszczęścia, a szukanie przebaczenia wymazuje wasze grzechy.” (Al-Kafi, tom 4, str. 88)

21. Otwarcie bram Raju:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: ” W nim (miesiącu Ramadan) zamykają się bramy piekieł i otwierają bramy Raju.” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 363)

22. Miesiąc Ramadan i Itikaf***
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: Na początku, Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) robił Itikaf przez pierwsze 10 dni miesiąca Ramadan, a nieco później robił to przez środkowe 10 nocy. W końcu robił Itikaf przez ostatnie 10 dni tego miesiąca i taki był jego zwyczaj (aż do końca życia). (Bihar al-Anwar, tom 16, str. 274)

23. Miesiąc Ramadan i Boskie Księgi:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: Objawienie Tory miało miejsce w szóstym dniu miesiąca Ramadan, Ewangelii w dwunastym dniu tego miesiąca, Psalmów w osiemnastej nocy tego miesiąca a objawienia Koranu podczas Nocy Al-Qadr.” (Al-Kafi, tom 4, str. 157)

24. Najlepsze czyny w miesiącu Ramadan:
W czasie przemówienia Świętego Proroka Muhammada (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) o błogosławieństwach miesiąca Ramadan, Imam Ali wstał i zapytał: „O Boży Proroku! Co jest najlepszym czynem w tym miesiącu?” Święty Prorok  (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) odpowiedział: „O Abul-Hasan! Najlepszym z czynów w tym miesiącu jest unikanie tego, co zostało zakazane przez Boga, Pełnego Chwały” (Bihar al-Anwar, tom 42, str. 190)

25. Ci, którzy tracą w miesiącu Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „Ten, kto zastaje miesiąc Ramadan i  nie zyskuje przebaczenia (poprzez nie szukanie go), oddala się od Boga” (Bihar al-Anwar, tom 74, str.74)

26. Imam Sadżad (pokój z nim) i Miesiąc Ramadan:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: ” Gdy nastawał miesiąc Ramadan, Imam Ali Ibn al-Hussain (pokój z nim) przemawiał jedynie podczas suplikacji, tasbih (wychwalanie Allaha), istighfar (szukanie przebaczenia) i takbir (mówienie „Allahu Akbar – Bóg jest Wielki).  (Al-Kafi, tom 4, str. 88)

27. Piątki Miesiąca Ramadan:
Imam Bakir (pokój z nim) powiedział: „Zaprawdę, piątki miesiąca Ramadan przewyższają wszystkie inne piątki, tak jak Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) przewyższał doskonałością wszystkich innych Proroków” (Bihar al-Anwar, tom 69, str. 376)

28. Siedem doskonałych zalet postu w Ramadanie:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: Nie ma wiernego, którego każdy dzień postu z intencją otrzymania jego nagrody, nie byłby wynagrodzony przez Allaha, Wzniosłego, siedmioma wyróżnieniami:

1. Zakazany pokarm, który znajduje się w jego ciele, opuszcza je.
2. Miłosierdzie Boga, Wzniosłego, jest mu bliższe.
3. Bóg odpuszcza mu grzechy.
4. Bóg zmniejszy jego cierpienia w chwili śmierci.
5. Bóg ochroni go od głodu i pragnienia w Dniu Sadu.
6. Zyskuje wybawienie od ognia (piekielnego).
7. Bóg przeznacza mu pożywny i wyśmienity pokarm Raju.
(Mustadrak al-Łasail al-Shia, tom 7, str. 395)

29. Ramadan miesiącem Cierpliwości:
Święty Prorok Muhammad ( pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: ” (Miesiąc Ramadan) jest miesiącem cierpliwości, a nagrodą za cierpliwość jest Raj” (Al-Kafi, tom 4, str. 66)

30. Dawanie jałmużny:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: ” Bóg odsuwa 70 rodzajów nieszczęść od tego, kto daje jałmużnę w miesiącu Ramadan” (Łasail al-Shia, tom 9, str. 404)

31. Nagroda za czyn obowiązkowy:
Święty Prorok Muhammad ( pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: ” Ten, kto w tym czasie (miesiącu Ramadan) wykonuje obowiązkowy (arab. wadżib) czyn religii Boga, jest tak jak ten, kto wykonuje 70 takich czynów w innym czasie” ( Łasail al-Shia, tom 10, str. 307)

32. Noc Przeznaczenia:
Imam Bakir (pokój z nim) powiedział: „Podczas Nocy Al- Qadr ustanawiane są wyroki na cały rok dotyczące wszystkiego: szczęścia i nieszczęścia, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, narodzin i śmierci oraz rozdzielenia środków do życia, aż do czasu kolejnej Nocy Al-Qadr.” (Al-Kafi, tom 4, str. 157)

33. Zwiększenie ilości modlitw w miesiącu Ramadan:
Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: ” Z nastaniem miesiąca Ramadan, Wysłannik Boży (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) zwiększał ilość swych modlitw (salaat); ja także zwiększam ich ilość, i wy także powinniście tak robić.” (Tahdheeb al-Akhaan, tom 3, str. 60)

34. Jedzenie suhur****:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: „Spożywajcie suhur, nawet jeśli jest to jedynie łyk wody, ponieważ Bóg błogosławi tych, którzy spożywają ten posiłek” (Tahdheeb al-Akhaam, tom 4, str. 198)

35. Głód i pragnienie w Dniu Sądu Ostatecznego:
Imam Ali (pokój z nim) powiedział: „Sprawcie, by głód i pragnienie w tym czasie (miesiąca Ramadan) przypominały wam o głodzie i pragnieniu w Dniu Sądu Ostatecznego” (Bihar al-Anwar, tom 93 str. 356)

36. Wezwanie Boga:
Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib przekazał, iż słyszał, jak Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) mówił: „Każdej nocy miesiąca Ramadan, Bóg, Święty i Wzniosły, trzy razy woła: „Czy jest ktoś, kto szuka mnie, bym mógł spełnić jego prośbę?  Czy jest ktoś, kto zwraca się do mnie w żalu, bym mógł okazać mu swe miłosierdzie? Czy jest ktoś, kto szuka mego przebaczenia, bym mógł mu wybaczyć? (Mustadrak al-Łasail, tom 7, str. 429)

37. Kąpiel oczyszczenia (ghusl) Nocy Al-Qadr:
Imam Musa Ibn Dżafar (pokój z nim) powiedział: ‚Ten, który dokonuje oczyszczenia ghusl podczas Nocy Al-Qadr i czuwa podczas jej trwania (czcząc Boga), zostanie wybawiony od wszystkich swych grzechów. (Łasail al-Shia, tom 10, str. 358)

38. Tarcza Ochronna Wierzącego Sługi:
Bóg, Wszechmocny i Pełen Chwały, powiedział: ” Post będzie tarczą ochronną dla mych wierzących sług w Dniu Sadu Ostatecznego, tak jak wasza broń chroni was w tym świecie” (Łasail al-Shia, tom 10, str. 403)

39. Iftar***** Wiernego
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: ” Ten, kto daje wiernemu Iftar w miesiącu Ramadan, otrzyma taką samą nagrodę, jak uwalniający niewolnika i będzie miał wszystkie swoje grzechy  odpuszczone.  Nawet jeśli nie ma on dla niego lepszego poczęstunku od rozcieńczonego mleka lub słodkiej wody z daktylem, nie ominie go Boża nagroda. (Bihar al- anwar, tom 93, str. 317)

40. Pożegnanie miesiąca Ramadan:
Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) modlił się takimi słowami: ” Boże! Spraw, by ten Ramadan nie był ostatnim miesiącem mego postu. Jeśli jednak taka będzie twoja wola, obejmij mnie swym błogosławieństwem i nie pozbawiaj mnie swego Miłosierdzia. (Badaabi Az QUran, str. 398)

* Radżab – siódmy miesiąc muzułmańskiego kalendarza
** Szaban – ósmy miesiąc muzułmańskiego kalendarza,  miesiąc poprzedzający Ramadan
*** Itikaf – szczególna forma oddawania czczi Bogu w Ramadanie, polegająca na pozostaniu w meczecie przez okres kilku dni w celu oddania się modlitwie i sprawom duchowym
**** Suhur – ostatni posiłek przed rozpocząciem dnia postu, spożywany przed nastaniem świtu
***** Iftar – posiłek po zakończeniu dnia postu, spożywany po zachodzie słońca

Tłumaczenie: D.K

Reklamy