Tagi

,

jkjaka

Koran stanowi odwieczny przekład Wielkiej Księgi uniwersum i jest wiecznotrwałym tłumaczem „języków“, którymi „spisane“ są boskie prawa stworzenia i działania wszechświata; jest interpretatorem ksiąg widzialnego świata materialnego oraz Świata tego, co Niewidzialne. Odkrywa niematerialne skarby Boskich Imion, ukryte na ziemi i na niebie; jest kluczem do prawd, leżących poniżej linii zdarzeń; jest Światem języka, co Niewidzialne w widzialnym świecie materialnym; słońcem duchowych i intelektualnych światów islamu, a także ich fundamentem i planem; świętą mapą Tamtego Świata; objaśniającym, jaśniejącym interpretatorem, dowodem, jasno wyjaśniającym Istotę Boga, Jego Atrybuty, Imiona i działania. Koran wychowuje ludzkość i stanowi jej prawdziwą mądrość oraz autentycznym przewodnikiem, prowadzącym człowieka do szczęścia.

Dla ludzkości jest to księga modlitwy, mądrości, czci i służby Bogu, nakazów i wezwania, inwokacji i refleksji. To Święta Księga, zawierająca „rozdziały“ odnoszące się do wszystkich naszych potrzeb duchowych; Księga Niebiańska, która jak święta księgarnia, mieści w sobie liczne książki, z których wszyscy ludzie bogobojni i szlachetni, prawdomówni, wszyscy wnikliwi uczeni, a także ludzie mający dużą wiedzę o Bogu, zapożyczali własne, specyficzne drogi (życia), i która oświetla każdą drogę i odpowiada na potrzeby swych wyznawców.

Pochodząc z Najwyższego Tronu Boga, zapoczątkowany w Jego Najwspanialszym imieniu, Koran jest Słowem Boga i Jego dekretem. To również rejestr łask Najmiłosierniejszego z punktu widzenia wszechogarniającego Miłosierdzia; zbiór przesłań, z których wiele rozpoczyna się szyfrem; i księga święta, która zeszła z okręgu otaczającego Najwspanialsze Imię Boże.

Bedüzzaman Said Nursi

Imam Ali (pokój z nim)przekazał:„Dom, w którym recytowany jest Święty Koran, otrzymuje liczne boskie błogosławieństwa, przebywają w nim anioły, a szatan trzyma się z dala od takiej rodziny. Dom taki świeci światłem widocznym dla ludzi w niebie, tak jak gwiazdy świecą dla ludzi zamieszkujących ziemię”
„A ten Koran z pewnością prowadzi (we wszystkich rzeczach) do tego, co najbardziej sprawiedliwe i słuszne, a także przekazuje wiernym czyniącym dobre i prawe dzieła, dobre wieści, że dla nich przeznaczona jest nagroda wspaniała“.

Sura: Pielgrzymka, ajat 9

Grafika: sodahead.com

Reklamy