Tagi

304497_10151061132194437_1749279968_n

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!

Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej

(97:1-5)

Lajlatul Qadr (Noc Potęgi lub Noc Przeznaczenia) to najbardziej wyjątkowa z nocy całego roku. To właśnie w tę noc Prorokowi Muhammadowi (s) został po raz pierwszy objawiony Koran. Jej data, według tradycji, przypada w ciągu dziesięciu ostatnich nieparzystych nocy miesiąca Ramadan. Daty 19, 21 i 23 noc Ramadanu pojawiają się w szyickich tradycjach najczęściej, ze szczególnym wskazaniem na ostatnią datę (23 noc). Podczas nocy Lajlatul Qadr ma miejsce wyznaczenie losów człowieka, po czym przy pomocy aniołów następuje ich urzeczywistnienie w świecie materialnym. Dlatego też zalecane jest, by spędzić tę noc na modlitwie, szukając przebaczenia, odmawiając dua i prosząc o to, czego potrzebujemy.

Podczas tej nocy jest wiele zalecanych czynności. Oto niektóre z nich:

– Tuż przed zachodem słońca wykonać ghusl (kąpiel oczyszczającą)
– Dać jałmużnę potrzebującym
– Odmówić dwurakatową modlitwę salat, w każdym rakacie recytując Surę Al-Hamd (Sura 1) i Surę Ikhlas (Sura 112) po siedem razy, po czym 70 razy powiedzieć ” Szukam Bożego przebaczenia i zwracam się do Niego ze skruchą”.
– Przypomnieć sobie swoje grzechy, żałując za nie i prosząc o przebaczenie
– Otworzyć Święty Koran ze słowami ” Boże! Powołując się na tę Świętą Księgę objawioną przez Ciebie, ze wszystkim co w niej zawarłeś, a także twymi imionami i tym, czego należy się obawiać, tym czego należy oczekiwać i tym, czego należy pragnąć, umieść mnie wśród tych, których uchroniłeś od Ognia Piekielnego.”
– Umieścić Koran nad swoją głową i powiedzieć: ” Boże! Zwracam sie do Ciebie, powołując się na ten Koran i Twego Ducha, którego z nim zesłałeś, a także wiernych, którzy chwaleni są w tej księdzy i to, co im obiecałeś. Nikt nie zna drogi prawości i prawdy lepiej od Ciebie.”
– Poprosić o wstawiennictwo u Boga Proroka Muhammada (s), Fatimę i każdego z Imamów (a) (po 10 razy)
– Poprosić Boga Wszechmocnego o spełnienie swych pragnień
– Wyrecytować Zirajat Imama Husejna ( https://islampopolsku.wordpress.com/2012/11/24/zirajat-imama-hussejna/ )
– Wyrecytować Duę Dżauszan Kabir ( https://islampopolsku.files.wordpress.com/2012/08/dua-al-dc5bcauszan-al-kabir.pdf )
– Modlić się za innych
– Czuwać przez całą noc
– Wspominać Imama Mahdiego recytując Duę Faradż ( https://islampopolsku.wordpress.com/2013/06/07/dua-al-faradz/ )
– Powiększyć swoją wiedzę z zakresu religii
– Odmawiać modlitwy salat prosząc o przebaczenie błogosławieństwa w tym i przyszłym życiu, szczególnie o dobre zdrowie
– Odmówić 100 rakatową modlitwę, w każdym rakacie po surze al-Fatiha odmawiając 10 razy surę Ikhlas

Hadisy o Nocy al-Qadr:

Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział: “Najlepszym z miesięcy jest miesiąc Boga – miesiąc Ramadan – a sercem tego miesiąca jest Noc Al- Qadr.” (Bihar al-Anwar, tom str. 386)

Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: “O ludzie! Zaprawdę, zastał was wspaniały i błogosławiony miesiąc. W miesiącu tym jest noc, w którą wykonane uczynki błogosławione są bardziej niż te wykonywane przez tysiąc miesięcy.” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 342)

Imam Bakir (pokój z nim) powiedział: “Podczas Nocy Al- Qadr ustanawiane są wyroki na cały rok dotyczące wszystkiego: szczęścia i nieszczęścia, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, narodzin i śmierci oraz rozdzielenia środków do życia, aż do czasu kolejnej Nocy Al-Qadr.” (Al-Kafi, tom 4, str. 157)

Imam Musa Ibn Dżafar (pokój z nim) powiedział: „Ten, który dokonuje oczyszczenia ghusl podczas Nocy Al-Qadr i czuwa podczas jej trwania (czcząc Boga), zostanie wybawiony od wszystkich swych grzechów.” (Łasail al-Shia, tom 10, str. 358)

 Grafika: http://themuslimvoice.files.wordpress.com/2012/08/304497_10151061132194437_1749279968_n.jpg

Reklamy