Tagi

Imam abu Abdullah (a) powiedział: „Zdobywajcie wiedzę i ozdabiajcie ją wyrozumiałością i godnością. Bądźcie skromni zarówno wobec swych uczniów, jak i wobec swych nauczycieli. Nie bądźcie jak uczeni-tyrani, gdyż wszelki wasz fałsz zniszczy całą prawdę, jaką macie w sobie.”

H 63, Ch. 5, h 1

Imam abu Abdullah (a) powiedział o słowach wersetu 35:28 „Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług…”, iż to właśnie uczeni są ludźmi, których uczynki będą świadectwem ich prawdomówności, gdyż w przeciwnym razie nie mogliby być nazywani uczonymi.”

H 64, Ch. 5, h 2

Imam abu Abdullah (a) powiedział:
„Imam Ali (a) powiedział: „Czy chcecie usłyszeć kim jest prawdziwy Faqih (uczony w prawie muzułmańskim), osoba która osiągnęła naprawdę dobre rozumienie religii? Prawdziwy Faqih to człowiek, który sprawia, iż ludzie nie tracą nadziei na miłosierdzie Allaha, mają na uwadze Jego kary, nie lekceważą nieposłuszeństwa Bogu, uważając je za dozwolone oraz nie porzucają nauk Koranu w pogoni za innymi rzeczami. Wiedzcie, iż wiedza bez zrozumienia (prawa- fiqh) nie przynosi pożytku. Wiedzcie, iż nie ma pożytku z bezmyślnej recytacji. Wiedzcie, że nie ma pożytku z wychwalania (Boga) bez dobrego zrozumienia religii. Wiedzcie, iż nie ma pożytku z odbywania pielgrzymki Hadżdż itp bez pobożności.
H 65, Ch. 5, h 3

Imam abu al-Hasan al-Rida (a) powiedział:
„Oznakami Fiqh, dobrego zrozumienia religii, są wyrozumiałość i spokój.”

H 66, Ch. 5, h 4

Książę Wiernych Ali (a) powiedział:
„W sercach uczonych nie ma miejsca na głupotę i arogancję”

H 67, Ch. 5, h 5

Przekazano, iż Jezus syn Marii (s) powiedział:

„O apostołowie, potrzebuję waszej pomocy, pomóżcie mi więc”. Odpowiedzieli mu: „Twoja prośba zostanie spełniona, Duchu Boży”. Jezus wstał z miejsca i obmył im nogi. Apostołowie powiedzieli mu: „To my powinniśmy służyć Tobie, Duchu Boży”. Jezus odpowiedział:” Ludźmi, którzy powinni służyć innym, są uczeni. Mój czyn był przepełniony pokorą, by wasze czyny wśród ludzi również były pokorne.” Po czym dodał: „Poprzez pokorę, a nie przez arogancję, umacnia się mądrość, tak samo jak roślina rosnąca nie ma twardym i kamienistym gruncie, ale na miękkiej i równej ziemi.”

H 68, Ch. 5, h 6

Imam abu Abdullah (a) powiedział:
„Imam Ali (a) zwykł mawiać: „O poszukiwacze wiedzy, (wiedzcie iż) uczeni posiadają trzy cechy: wiedzę, wyrozumiałość i spokój. Krasomówcy posiadają trzy cechy: z powodu nieposłuszeństwa kłócą się z osobami o wyższej od nich pozycji, z powodu przewagi postępują niesprawiedliwie wobec tych o niższej od nich pozycji i stają się zwolennikami ludzi niesprawiedliwych.”

H 69, Ch. 5, h 7

Reklamy